Preuzmite Nexus Personal

Softver Nexus Personal dizajniran je za korištenje kvalifikovanih digitalnih certifikata (QDC) pohranjenih na sigurnom mediju - pametnoj kartici/USB ključu. Korisnik može koristiti nekoliko funkcija sigurnog medija i kvalifikovanih digitalnih certifikata, kao što su promjena PIN-ova, deblokiranje medija, digitalno potpisivanje, šifriranje i dešifriranje podataka.

Kako biste preuzeli Nexus Personal, unesite adresu e-pošte iz svog digitalnog kvalifikovanog certifikata (adresa e-pošte navedena u narudžbi/obnovi vašeg digitalnog kvalifikovanog certifikata).

Adresa e-pošte koristi se samo za provjeru identiteta korisnika i ne pohranjuje se niti obrađuje u bilo koju drugu svrhu.