Preduzeća
AUTOMATIZACIJA BANKARSKOG POSLOVANJA

OPTIMIZACIJA I RAST

Automatizacija bankarskog poslovanja omogućava vam automatsku razmenu dokumenata platnog prometa između ERP informacionih sistema (Navision, SAP itd.) i inforamcionog sistema banaka. Nalozi za plaćanje se pripremaju, proveravaju i potvrđuju u ERP informacionom sistemu i šalju se direktno banci.

Obezbedite kompletan pregled vaših finansija

Automatski uvoz i izvoz
Automatsko izvršavanje plaćanja naloga i e-faktura
Automatsko slanje dokumenata na autorizaciju
Pregled stanja toka novca u realnom vremenu
Sigurna komunikacija

 

Paketi

FUNKCIONALNOST
BASIC
LIGHT
PRO
PREMIUM PLATINUM  
Automatsko osvežavanje podataka
Automatski eksport izvoda (txt, xml i mt940 format)
Automatski eksport izvoda u pdf
Automatski import naloga
Automatski eksport dnevnih uplata
Automatski eksport stanja
Automatski eksport kursnih lista
Automatsko razvrstavanje izvoda
Kriptovani automatski import naloga
Zaključavanje naloga
Email notifikacije o prilivima
Zaključavanje određenih polja na nalogu
Email notifikacije o izvodima i stanjima
Excel izveštaj o prometu i stanju po računima
Automatsko potpisivanje naloga
Automatsko slanje potpisanih naloga
Integracija sa Web Service-om / API-jem
Broj besplatnih instalacija aplikacije godišnje 1 2 3 4 5

 


 

Prednosti

OPTIMIZACIJA TROŠKOVA

RAST PRIHODA

SIGURNOST

MANJE GREŠAKA

USKLAĐENOST S REGULATIVOM

MODULARNOST


 

Koraci u implementaciji


 

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate li dodatnih pitanja o Halcom-u, našim rešenjima i ponudama ili biste želeli da zakažete sastanak? Popunite formular, ukratko opišite svoje želje i mi ćemo vas uskoro kontaktirati sa dodatnim informacijama ili predlogom za sastanak.