1

POVEZIVANJE SERTIFIKATA SA RAČUNAROM

U zavisnosti na kom mediju se nalazi sertifikat, pogledajte video:

Stavljanje kartice (čipa) u USB ključ  Stavljanje kartice u čitač pametnih kartica

2

PREUZIMANJE NEXUS PERSONAL PROGRAMA

Nexus Personal je neophodan za rad sa Halcom sertifikatima.
Preuzmite program klikom na dugme Nexus Personal 5.8.6

*Uputstvo za instalaciju možete pogledati na zasebnoj stranici.

3

AKTIVACIJA KVALIFIKOVANOG ELEKTRONSKOG SERTIFIKATA

Nakon završetka koraka 1 i 2, aktivirajte sertifikat (video).

Važno! Pročitajte kako da bezbedno koristite pametnu karticu/USB ključ

 

Kako ne bi došlo do zloupotrebe kartice/sertifikata/USB ključa, veoma je važno da se pridržavate ovih pravila:
 • Pametnu karticu/USB ključ za pristup do elektronske banke, držite u računaru/čitaču samo kada koristite elektronsku banku (prilikom pristupa programu, kada šaljete naloge za plaćanje u banku ili preuzimate promet, stanje…)
 • Nakon završetka korišćenja elektronske banke program zatvorite, izvadite pametnu karticu/USB ključ iz računara i odložite na sigurno mesto
 • Računar isključite ako ga ne koristite (van radnog vremena, u vreme odmora…)
 • PIN kod za pristup elektronskoj banci treba da zna samo korisnik pametne kartice/USB ključa
 • Pametnu karticu/USB ključ i PIN kod nikad ne čuvajte zajedno
 • Poželjno je da korisnik pametne kartice/USB ključa menja PIN kod jednom mesečno.
Dodatna opšta upozorenja korisnicima elektronske banke:
 • Banke ne koriste elektronsku poštu (e-mail) za slanje zahteva za promenu lozinke i slično. Banke, takvu vrstu obaveštenja, korisnicima šalju kroz elektronsku banku, putem kanala za obaveštavanje
 • Pobrinite se da su na Vašem računaru instalirana poslednja bezbednosna ažuriranja sistema (updates), kao i antivirusni program
 • Ne otvarajte elektronsku poštu ili priloge od nepoznatih pošiljalaca
 • Ne instalirajte programe iz nepoznatih (neproverenih) izvora
 • Svaku sumnju na zloupotrebu računara ili elektronske banke odmah prijavite nadležnom organu

 

Upotreba sertifikata

 • Hal E-Bank/Personal
 • Obnavljanje sertifikata
 • Deblokada sertifikata
 • Više o sertifikatima

Hal E-Bank/Personal je rešenje za elektronsko plaćanje za rad na jednom računaru. Rešenje omogućava korišćenje više računa i više banaka, u jednoj aplikaciji u istom trenutku. Ovo je offline rešenje, internet konekcija je potrebna samo u momentima slanja naloga i preuzimanja prometa/izvoda i stanja.

 

 


 

Važenje sertifikata je 3 godine od datuma izdavanja (datum upisan na prednjoj strani pametne kartice/okviru bele kartice koju ste dobili uz USB). Obnova/reizdavanje sertifikata se može uraditi isključivo na isto pravno i fizičko lice.

 

ONLINE OBNOVA – PRE ISTEKA VALIDNOSTI SERTIFIKATA

U momentu obnove sertifikata, neophodno je da postojeća kartica/USB ključ bude u računaru kako bi sistem preuzeo potrebne podatke. Popunite zahtev za online obnovu sertifikata.

Online obnovom preuzimate novi sertifikat koji će važiti naredne tri godine, ali ćete ga koristiti na postojećoj pamentoj kartici ili postojećem USB ključu. Na jednoj kartici/USB ključu online obnovu je moguće izvršti samo jednom (nakon isteka online obnovljenog sertifikata radi se reizdavanje).

Kada proces izrade bude završen, link za preuzimanje novog sertifikata će Vam stići na e-mail. Važnost obnovljenog sertifikata je od momenta preuzimanja, a ne prestanka važnosti prethodnog.


 

REIZDAVANJE – NAKON ISTEKA VALIDNOSTI SERTIFIKATA

Zahtev za produženje sertifikata se može podneti i nakon isteka važnosti, isključivo popunjavanjem formulara i prateći uputstvo.

Kada proces izrade bude završen, dobićete novu pametnu karticu/USB ključ.
Važnost reizdatog sertifikata je od momenta izrade, a ne prestanka važnosti prethodnog.

 


 

Ukoliko ste 3 puta pogrešno uneli PIN kod i sertifikat se „zaključao“, potrebno je uraditi njegovu deblokadu. Za deblokadu pametne kartice/USB ključa neophodan vam je PUK kod koji se nalazi u koverti koju ste dobili uz sertifikat.

Ukoliko ne možete pronaći kovertu, kvalifikovani sertifikat se može deblokirati u prostorijama Halcoma (Beogradska 39, Beograd). Sertifikat možete dostaviti poštom ili lično – isključivo osoba na koju glasi sertifikat.

Nekvalifikovani sertifikat se ne može deblokirati bez koverte i ukoliko ne možete da je pronađete potrebno je poručiti reizdavanje sertifikata.

Kako biste utvrdili da li je Vaš sertifikat kvalifikovan ili nekvalifikovan ispratite uputstvo.

 

 


 

KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI SERTIFIKAT (USB KLJUČ/PAMETNA KARTICA)

Kvalifikovani elektronski sertifikat predstavlja ličnu kartu u elektronskom poslovanju. Zamena je za svojeručni potpis i služi za potpisivanje elektronskih dokumenata korišćenjem državnih portala (sertifikat za pravna i fizička lica) i plaćanje (sertifikat za pravna lica).

 VRSTE SERTIFIKATA

Halcom sertifikaciona agencija (Halcom CA) izdaje sertifikate za pravna i fizička lica. Oba sertifikata možete koristiti za potpisivanje dokumenata i državne portale. Razlika je što sertifikat za pravna lica možete koristiti dodatno za svrhe Halcom e-bankinga, dok sa sertifikatom za fizička lica to nije moguće.TIPOVI MEDIJA

Kvalifikovani elektronski sertifikati za pravna lica izdaju se na pametnoj kartici i USB ključu, dok se sertifikat za fizička lica izdaju samo na USB ključu.

 ČITAČI PAMETNIH KARTICA

Čitači su uređaji koji povezuju računar sa pametnom karticom i omogućavaju bezbednu razmenu podataka. Dostupne čitače za Halcom kartice možete pogledati i poručiti klikom na LINK ili ih nabaviti u bilo kojoj prodavnici računarske opreme.

 NARUČIVANJE

Kvalfikovani sertifikat možete poručiti direktno od Halcoma ili (za pravno lice) preko nekih od banaka u kojoj imate račun (potrebno je da proverite sa Vašom bankom da li pružaju tu mogućnost).

Zahtev za izdavanje sertifikata možete podneti na stranici za naručivanje.
Potrebno je da odaberete da li želite sertifikat za pravno ili fizičko lice i kliknete na opciju ‘Novi sertifikat’. Za ovaj korak nije potrebno prijavljivanje postojećim sertifikatom. Ukoliko Vam pregledač ponudi izbor sertifikata kliknite na ‘Cancel’.

 UPOTREBA

Kvalifikovani sertifikat za pravna lica možete koristiti za:

 • Hal E-Bank aplikaciju za elektronsko bankarstvo sa 17 banaka u Srbiji
  (spisak banaka)
 • Web SME rešenje (elektronsko bankarstvo za mala i srednja preduzeća)
 • Elektronsko potpisivanje dokumenata
 • Pristup državnim portalima

Kvalifikovani sertifikat za fizička lica možete koristiti za:

 • Elektronsko potpisivanje dokumenata
 • Pristup državnim portalima

 CENA

Halcom elektronski sertifikati važe 3 godine. Sve cene su izražene sa PDV-om.

Pravno lice Fizičko lice
Pametna kartica 8600 RSD /
USB ključ 10780 RSD 5820 RSD
Online obnova 8500 RSD 5500 RSD

 


KONTAKT

Sertifikaciona agencija (radnim danima od 8.30 do 16.30)

 • Za sertifikate za pravna lica +381 11 3306 570
 • Za sertifikate za fizička lica +381 11 3306 575
 • E-mail ca@halcom.rs

 


 

Tehnička podrška

Stupite u kontakt sa Halcom tehničkom podrškom klikom na donje opcije.
Radno vreme podrške je radnim danima od 8 do 17 časova.