[RS] Quality Assurance

Position is based in Belgrade, Serbia. The candidate will be responsible for functional testing based on specified functional specifications and where needed creates automated tests. He or she can also help identify and missing gaps in the functional specs and can help improve them.

Skills

  • Understanding of testing procedures including Smoke/Regression/Integration testing
  • Previous work experience or knowledge of agile methodologies like Scrum.
  • Experience with all current Web and Mobile OS platforms
  • Experience with Selenium, Cucumber, Gherkin
  • Experience with DB queries, Unix commands
  • Able to clearly communicate issues and bugs with logs and steps to reproduce them
  • Open minded, ready to learn and help others to learn
  • Independent in his/her work and also ready to work in a team
  • Banking Software experience is a big plus

Prijava

Prosim izberite datoteko v pdf ali doc obliki.

S klikom na gumb potrjujem, da sem seznanjen/a s pogoji uporabe spletnih strani podjetja Halcom d.d., ki so objavljena v Pravilih varstva podatkov. Poslane osebne podatke Halcom d.d. obdeluje za namen obdelave prijave na razpis za delovno mesto in obveščanja v zvezi z razpisom. Podatki se hranijo 1 leto od zaključka postopka razpisa.