Za podjetja
AVTOMATIZACIJA BANČNEGA POSLOVANJA

Optimizacija. Rast. Varnost.

Rešitev Avtomatizacija bančnega poslovanja za podjetja omogoča avtomatizirano izmenjavo dokumentov plačilnega prometa med informacijskim sistemom podjetja ERP (Navision, SAP ipd.) in informacijskim sistemom banke v Sloveniji in tujini brez ročnega vnosa. Plačilni nalogi se pripravljajo, preverijo in potrjujejo v okviru informacijskega sistema podjetja ERP in se pošiljajo neposredno v banko. Vsaka sprememba v banki se prenese avtomatizirano v informacijski sistem podjetja ERP, kar omogoča ažurnost in enostavnost pregleda sredstev pri uporabniku.

Elektronska varnost je zaradi povečanja količine zlorab vedno bolj pomembna tematika, finančni podatki pa so podatki zaupne narave. Podatki v okviru rešitve Avtomatizacija bančnega poslovanja za podjetja so med prenosom ves čas varovani, zato je skladna z regulativo GDPR.

Zagotovite si aktualen pregled nad financami

Avtomatski uvoz in izvoz
Avtomatizacija izvedbe plačilnih nalogov in e-računov
Avtomatizacija pošiljanja dokumentov v avtorizacijo
Aktualen pregled stanja denarnega toka
Varna komunikacija

Paketi

FUNKCIONALNOST BASIC LIGHT PRO PREMIUM
Avtomatsko osveževanje
Avtomatski izvoz izpiskov
Avtomatski izvoz prometnih postavk
Avtomatski uvoz nalogov
E-računi/E-dokumenti
Avtomatski izvoz izpiskov v PDF formatu
Orodje za kriptiranje SecureXchange
Zaklepanje plačilnih nalogov
Avtomatsko podpisovanje nalogov
Avtomatsko pošiljanje nalogov
VIP vzdrževanje (tehnični skrbnik)

Prednosti

OPTIMIZACIJA STROŠKOV

Z uvedbo rešitve se v sistemu avtomatizirajo uvozi iz digitalne banke v sistem ERP in obratno v realnem času. Na ta način področje računovodstva v podjetjih prihrani veliko časa.

RAST PRIHODKOV

Čas pred implementacijo rešitve porabljen za ročno uvažanje in izvažanje iz sistemov ERP in digitalna banka sedaj področje računovodstva v podjetjih lahko porabi za druge naloge področja.

VARNOST

 Elektronska varnost je zaradi povečanja količine zlorab vedno bolj pomembna tematika, še
posebej v finančni industriji. Z izbiro opcije enkripcija in dekirpcija lahko finančne podatke zaupne narave primerno zaščitite in zmanjšate možnost zlorab.

MANJ NAPAK

Zaradi zmanjšanja ročnega dela uvažanja in izvažanja iz sistemov ERP in digitalna banka zmanjšamo število napak, do katerih lahko pride, ko je prisoten človeški faktor. Stanje denarnega toka v ERPju je vseskozi enak stanju v digitalni banki in to v realnem času.

SKLADNOST Z ZAKONODAJO

Rešitev Avtomatizacija bančnega poslovanja za podjetja je skladna z regulativo GDPR in ostalimi zahtevami vezanimi na finančno industrijo.

MODULARNOST

Ustrezne funkcionalnosti rešitve Avtomatizacija bančnega poslovanja za podjetja lahko izberete glede na vaše potrebe, to je glede na vrsto avtomatizacije, podpornih storitev in stopnjo varnosti.

Koraki implementacije

Poglobite svoje znanje

HSM in Halcom Digital Identity
Avtomatizacija bančnega poslovanja za izvajalce
Avtomatizacija bančnega poslovanja za podjetja
Halcom OneID
Poglej vse vire znanja

Vaši podakti

Za prenos datoteke v polja vpišite svoje podatke.


Kontaktirajte nas

S klikom na gumb potrjujem, da sem seznanjen/a s pogoji uporabe spletnih strani podjetja Halcom d.d., ki so objavljena v Pravilih varstva podatkov.