Budućnost digitalnog poslovanja
KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI CERTIFIKAT

Kvalifikovani elektronski certifikat predstavlja ličnu kartu u elektronskom poslovanju. Njegova osnovna funkcija je da potvrdi autentičnosti potpisnika, osigura integritet podataka i zaštiti elektronski dokument od promjene sadržaja. Sa certifikatom možete potpisivati dokumentaciju, naloge za plaćanje u Hal E-Bank aplikaciji, uskoro pristupati različitim državnim i portalima kompanija.

Više o upotrebi i prednostima kvalifikovanih elektronskih certifikata možete pročitati u dokumentu (LINK).

Posebna ponuda

Iskoristite posebnu ponudu za poručivanje Halcom kvalifikovanog elektronskog certifiakta/potpisa – jedinom certificiranom izdavaocu u BiH.

OPIS STAVKE
REDOVNA CJENA (KM)
PROMOTIVNA CJENA (KM)
Certifikat na USB-u za pravna lica koja već koriste Halcom elektronsku banku (Hal E-Bank) 156,48 115,00
Certifikat na USB-u za pravna lica koja ne koriste Halcom elektronsku banku (Hal E-Bank)* 190,83 150,00
Certifikat na kartici za pravna lica koja već koriste Halcom elektronsku banku (Hal E-Bank)* 104,50 85,00
Certifikat na kartici za pravna lica koja ne koriste Halcom elektronsku banku (Hal E-Bank)* 156,50 125,00

*Elektronsko bankarstvo Hal E-Bank možete ugovoriti u 15 bankana u BIH, spisak pogledajte na LINKU. Prednosti Hal E-Bank rješenja pogledajte na LINKU.


Validnost izdatog certifikata je 3 godine.

Uslovi posebne ponude obuhvataju

• Narudžbenicu i uplatu do 15.05.2021. god., sa rokom isporuke do 30.06.2021.
• 10% dodatnog popusta za pravna lica koja poruče 5 i više KDP
• Obuku o upotrebi KDP

Kontaktirajte nas

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju:

T: +387 33 295 497

E: ca@halcom.ba

Halcom d.o.o.

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo