Za poslovne subjekte, fizične osebe in časovno žigosanje
SEZNAM PREKLICANIH POTRDIL

Halcom CA na podlagi pravilno izpolnjene zahteve za preklic potrdila digitalno potrdilo prekliče najkasneje v štirih urah. Potrdilo bo v imeniku označeno kot preklicano in dodano v register preklicanih potrdil. Register preklicanih potrdil Halcom CA vsebuje tudi pretečena digitalna potrdila, ki so bila v času veljavnosti preklicana.

Register preklicanih potrdil je javno objavljen na strežniku ldap://ldap.halcom.si/ po protokolu LDAP in na http://domina.halcom.si/crls po protokolu HTTP.

Sprotno preverjanje statusa digitalnih potrdil je dostopno na naslovu http://ocsp.halcom.si.

Seznam preklicanih potrdil

HALCOM ROOT CERTIFICATE AUTHORITY
ODPRI
        HALCOM CA PO E-SIGNATURE 1 ODPRI
        HALCOM CA FO E-SIGNATURE 1 ODPRI
        HALCOM CA PO E-SEAL 1 ODPRI
        HALCOM CA WEB 1 ODPRI
        HALCOM CA TSA 1 ODPRI

Seznam preklicanih potrdil, izdanih pred 1. julijem 2017

HALCOM CA PO 3
ODPRI
HALCOM CA PO 2
ODPRI
HALCOM ROOT CA
ODPRI
        HALCOM SECURE SERVER CA 1 ODPRI

Kontaktirajte nas

S klikom na gumb potrjujem, da sem seznanjen/a s pogoji uporabe spletnih strani podjetja Halcom d.d., ki so objavljena v Pravilih varstva podatkov