SPLOŠNI POGOJI
1

SPLOŠNI POGOJI GLEDE INFORMACIJSKIH REŠITEV IN INFORMACIJSKIH STORITEV ZA STRANKE

Splošni pogoji družbe Halcom d.d. glede informacijskih rešitev in informacijskih storitev opredeljujejo pravice in obveznosti izvajalca oziroma dobavitelja Halcom d.d. in kupca ali naročnika v zvezi z informacijskimi rešitvami za elektronsko bančništvo ter informacijskimi storitvami namestitve, vzdrževanja in podpore teh rešitev.

2

SPLOŠNI POGOJI O ZAGOTAVLJANJU SKLADNOSTI GLEDE INFORMACIJSKIH REŠITEV IN INFORMACIJSKIH STORITEV ZA STRANKE

Splošni pogoji družbe Halcom d.d. opredeljujejo pogoje partnerskega sodelovanja ter pravice in obveznosti izvajalca oz. dobavitelja Halcom d.d. in kupca ali naročnika v zvezi z varstvom podatkov, skladnostjo procesov in rešitev ter drugimi področji zagotavljanja skladnosti.

3

SPLOŠNI POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI ZA PARTNERJE

Splošni pogoji družbe Halcom d.d. opredeljujejo pogoje partnerskega sodelovanja ter pravice in obveznosti izvajalca, dobavitelja ali drugega partnerja in naročnika Halcom d.d. v zvezi z varstvom podatkov, skladnostjo procesov in rešitev ter drugimi področji zagotavljanja skladnosti.