ČASOVNO ŽIGOSANJE

Tako kot za običajne papirne dokumente je tudi za digitalne dokumente pogosto pomembno, da se od določenega trenutka dalje vsebina le teh ni spreminjala. S časovnim žigom pridobi digitalni dokument enako pravno veljavnost kot običajen dokument. Dokument se v določenem trenutku podpiše z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom, in sicer tako, da se podatki o času podpisa na varen način povežejo s podatki v digitalnem dokumentu.


Halcom CA s statusom zaupanja vrednega partnerja (TTP – Trusted Third Party) deluje tudi kot agencija za časovno žigosanje (TSA – Time Stamping Authority). Vloga agencije za časovno žigosanje v digitalnem poslovanju je podobna vlogi nepristranske priče pri poslovanju s papirnimi dokumenti, kot je na primer notar.

Pomen časovnih žigov

Časovni žig je pravno veljaven dokaz, da je elektronski dokument v določenem trenutku obstajal.
Časovni žig potrjuje, da se dokument od časa žigosanja ni spremenil.

POTREBUJETE ČASOVNO ŽIGOSANJE?

Izpolnite obrazec, na kratko opišite svoje želje in prav kmalu se vam oglasi naš strokovni svetovalec.


 

KORISTNE POVEZAVE