S skupnimi močmi dosegamo otipljiv napredek
DRUŽBENA ODGOVORNOST

V Halcomu se zavedamo, da je trajen in uravnotežen razvoj družbe eden izmed največjih izzivov človeštva v tem stoletju. Zato vedno znova stremimo k iskanju načinov, kako lahko v povezavi z naravno vpetostjo v okolje postanemo uspešnejši, izboljšamo kakovost življenja zaposlenih, lokalne skupnosti in širše družbe, hkrati pa zadovoljujemo interese lastnika. Družbena odgovornost v Halcomu je del našega vsakodnevnega poslovanja in delovanja in temelji na vrednotah, ki jih spoštujemo in živimo, na poslanstvu, ki smo si ga zadali in ciljih, ki jih želimo doseči.

Skrb za zaposlene

V Halcomu so zaposleni na prvem mestu, saj se zavedamo, da uspeh našega podjetja temelji na znanju vseh zaposlenih, predvsem pa, da lahko le s skupnimi močmi gradimo prihodnost. Svojim zaposlenim nudimo delovno okolje, ki je polno izzivov ter omogoča pridobivanje novih znanj ter strokovni in osebni napredek tako v lokalnem kot tudi mednarodnem okolju. Ravnotežje med poklicnim in družinskim življenjem uravnavamo z izjemno fleksibilnim delovnim časom. Stremimo k partnerskemu odnosu, ki temelji na odgovornosti, poštenosti in usmerjenosti v prihodnost. Našo konkurenčno prednost gradimo na kompetentnosti zaposlenih, pri čemer zaposlene spodbujamo k internemu prenosu znanja, hkrati pa omogočamo udeležbo na izobraževanjih in mednarodnih konferencah. Pripadnost zaposlenih krepimo z različnimi dogodki kot so Halcomov team building, področni team buildingi, natečaji, Halcom tekmovanje v pikadu, prednovoletni koncert, novoletna zabava in Božiček za otroke.

Zdravje in varnost pri delu in izven dela

Na Halcomu se zavedamo, da je zdravje naše največje bogastvo. Zato našim zaposlenim poleg zakonsko predpisanih obveznosti za zdravje in varnost pri delu nudimo optimalne pogoje za zdravo življenje. Z vsakodnevnim zdravim zajtrkom spodbujamo zaposlene k zdravemu življenjskemu slogu, aktivnosti v »Tednu zdravja« in brezplačno cepljenje proti gripi pa nas usmerjajo k zmanjševanju tveganj za različna obolenja. Številne ugodnosti in aktivnosti v sklopu internega športnega društva B.E.S. pa vsem zaposlenim omogočajo raznoliko športno udejstvovanje.

Spoštljiv odnos do naravnega okolja

Halcom je okolju prijazno podjetje. V skrbi za okolje odpadke recikliramo in večkrat organiziramo akcije zbiranja starega papirja, rabljenih oblačil in čistilne akcije v okolici stavbe. Ker se zavedamo, da lahko z majhnimi koraki naredimo velike spremembe v svetu,  spodbujamo in podpiramo pobude in akcije zaposlenih tudi na področju ohranjanja in varovanja okolja ter osveščanja o pomenu takih prizadevanj.

Dobrodelen odnos do skupnosti, v kateri delujemo

V Halcomu imamo kot družbeno odgovorno podjetje posluh za potrebe družbe, predvsem pa želimo prispevati k višji kakovosti življenja. V sodelovanju z različnimi neprofitnimi organizacijami vsako leto organiziramo različne dobrodelne akcije, od zbiranja šolskih potrebščin, hrane, igrač in nakupov izdelkov, ki jih nato podarimo družinam ali posameznikom, ki so potrebni  pomoči. Z organizacijo bazarja v času pred novoletnimi prazniki zberemo sredstva, ki jih podarimo družini v stiski in jim s tem polepšamo prednovoletni čas. V dobrodelne namene posvečamo tudi del sredstev, namenjenih nakupu novoletnih daril za poslovne partnerje.

Pošten odnos do poslovnih partnerjev in dobaviteljev

Eden od naših vodil je poštenost in zanesljivost tako do naših kupcev, poslovnih partnerjev ter dobaviteljev kot tudi do zaposlenih. S kontrolami standardov kakovosti ISO:9001 in ISO:27001 skrbimo, da naši interni procesi vedno potekajo v skladu s predpisanimi določili. Z nadstandardnimi varnostnimi ukrepi skrbno varujemo podatke naših kupcev, poslovnih partnerjev in dobaviteljev ter nenehno skrbimo za točno izvedbo sklenjenih dogovorov.

Kontaktirajte nas