Slovenija

Halcom d.d.
Tržaška cesta 118
1000 Ljubljana
Slovenija

Pomoč uporabnikom
 + 386 1 200 33 69

Tajništvo
 + 386 1 200 33 40

Srbija

Halcom a.d.
Beogradska 39
11000 Beograd
Srbija

Tajništvo
 + 381 11 330 65 02

Bosna i Hercegovina

Halcom d.o.o.
Fra Andela Zvizdovica 1
71000 Sarajevo
Bosna in Hercegovina

Tajništvo
 + 387 33 295 496