Za banke in finančne ustanove
eBank Businnes, digitalna banka za poslovne uporabnike

Rast. Optimizacija. Skladnost.

Halcom eBank Business je aplikacija za digitalno bančništvo na osebnih računalnikih, prilagojena za poslovanje podjetij različnih velikosti in potreb. Z njo izvajamo funkcije plačilnega prometa, pregledujemo informacije o naših računih (stanje, pripravljeni in čakajoči nalogi pri banki, bančni izpiski) ter nadziramo in upravljamo s sredstvi na bančnih računih. Halcom eBank Business podpira domač plačilni promet, plačilni promet s tujino ter nudi tudi možnost plačilnega prometa v tujini prek partnerskih bank izbrane domače banke. Podpira tudi bančne produkte kot so depoziti, kreditne in debetne kartice, posojila ipd. Po dogovoru lahko fleksibilno in enostavno dodajamo tudi nove e-bančne storitve. Dostop je lahko več uporabniški za večja podjetja, lahko pa tudi enouporabniški, ker podpira različne načine podpisovanja nalogov in paketov.

Funkcionalnosti

  • Več-nivojska odobritev
  • Oddaljeno podpisovanje
  • Obdelava paketov
  • Trgovinsko financiranje

Proces več-nivojske odobritve

Potek dela za več uporabnikov poteka tako, da en uporabnik lahko pripravi plačilni nalog, ki ga drug uporabnik nato odobri. Lahko pa izberemo različico, da pred pošiljanjem plačila v banko zahtevamo odobritev več uporabnikov v skladu z internimi pooblastili v podjetju. Podjetja lahko samostojno opravijo velik del administracije uporabnikov.

Oddaljeno podpisovanje

Omogočena je oddaljena odobritev posameznih plačil ali paketov plačil, ki jih pripravi drugi uporabnik.

Obdelava transakcij v paketih

Obdelava transakcij v paketih omogoča obdelavo več plačil s prenosom ene same datoteke. Podprte so različne vrste paketnih plačil, vključno način z enkratno direktno obremenitvijo (EDO) in paketi masovnih plačil SEPA (MP).

Trgovinsko financiranje

Halcomova rešitev spletnega bančništva Omogočene so funkcionalnosti upravljanja trgovinskega financiranja: Prošnja za akreditiv, definicija obvestila o plačilu, popravek zapadlih akreditivov, preklic akreditivov in pregled akreditivov.

Prednosti

OMOGOČA RAST PRIHODKOV

Halcom eBank Business ima nabor funkcionalnosti, ki so ključne za podporo bančnih storitev namenjenih različnim segmentom poslovnih uporabnikov. Uporaba je do uporabnikov prijazna, podpira nižanje stroškov in povečanje prihodkov končnih poslovnih uporabnikov kar vpliva na njihovo zadovoljstvo in posledično tudi rast prihodkov bank.

OPTIMIZACIJA STROŠKOV

Halcom eBank Business odpravlja potrebo po nameščanju in vzdrževanju informacijskih sistemov bank, saj omogoča izvedbe rešitev v oblaku, po načelu programska oprema kot storitev. Digitalizacija poslovanja pa vpliva na nižanje stroškov bank in končnih poslovnih uporabnikov.

VARNOST

Halcom eBank Business omogoča najvišjo varnost s povezavo s sistemom za preprečevanje zlorab, AntiFraud. Poslovnim uporabnikom pa omogoča dvofaktorsko avtentikacijo z uporabo različnih kvalificiranih digitalnih podpisov.

UNIVERZALNOST

Halcom eBank Business je produkt, ki bankam omogoča enostavno gradnjo novih storitev glede na velikost in tip podjetja. Omogoča namreč različne načine podpisovanja nalogov in paketov ter dodajanje novih, segmentu prilagojenih funkcionalnosti.

MODULARNOST

Halcom eBank Business se enostavno nadgrajuje in povezuje z mobilnim kanalom Halcom mBank Business ter ostalimi produkti rešitve poslovnega bančništva, kot so Halcom eDocs, Halcom CommunicationHub, Halcom AntiFraud ter različnimi elementi digitalne identitete.

SKLADNOST Z ZAKONODAJO

Halcom eBank Business je skladna z zakonodajnimi zahtevami finančne panoge, evropsko direktivo o plačilnih storitvah PSD2 in s splošno uredbo o varstvu podatkov, GDPR.

Poglobite svoje znanje

eBank Business
Busines Banking Solution
Open Banking Solution
Poglej vse vire znanja

Vaši podakti

Za prenos datoteke v polja vpišite svoje podatke.


Kontaktirajte nas

Iščete načine, kako razširiti ponudbo digitalnega bančništva in niste prepričani, kako začeti? Kontaktirajte nas.

S klikom na gumb potrjujem, da sem seznanjen/a s pogoji uporabe spletnih strani podjetja Halcom d.d., ki so objavljena v Pravilih varstva podatkov.