Za banke in finančne ustanove
eBank Retail, DIGITALNA BANKA ZA ZASEBNE UPORABNIKE

Rast. Optimizacija. Odličnost.

Halcom eBank Retail je produkt digitalnega bančništva namenjen segmentu zasebnih uporabnikom. Omogoča denarne transfere z izvedbo različnih vrst plačil. Stanje denarnega toka sestavljajo tekoči račun, posojilo, depozit in kartica. Omogoča upravljanje osebnih financ, v katerem lahko uporabnik določi kategorije porabe in ustrezne proračune za vsako kategorijo. Uporabnik tako lahko vidi natančno strukturo porabe glede na kategorije in odstopanje od zastavljenega plana. Banka uporabniku lahko ponudi napredne storitve, kot so funkcije za obdelavo podatkov in izdelavo različnih poročil, Halcom eDocs. Za ciljno trženje in bančno komunikacijo prek komunikacijskega centra pa banka lahko integrira produkt Halcom CommunicationHub. Prijava v aplikacijo je omogočena z varnimi elementi za preverjanje pristnosti, kot so kvalificirani digitalni podpisi. Produkt Halcom eBank Retail je bil zasnovan kot rezultat številnih raziskav s končnimi kupci in zato ponuja odlično uporabniško izkušnjo.

Funkcionalnosti

  • Izvedba plačil
  • Hitra plačila
  • Pregled stanja
  • Upravljanje financ

Izvedba plačil

Halcom eBank Retail omogoča pripravo, verifikacijo in avtorizacijo plačilnih nalogov v domačem prometu in v plačilnem prometu s tujino. Upravičence plačil vpiše in izbira neposredno iz imenika upravičencev.

Hitra plačilna predloga

Hitra plačilna predloga omogoča pripravo novih plačilnih nalogov na osnovi že izvedenih plačil, ki se hranijo v arhivu. To bistveno pospeši plačilni postopek.

Pregled stanja denarnega toka

Zasebni uporabnik lahko pregleduje stanje na računih in spremlja transakcije posamično ali združeno po izbranih kriterijih, pregleduje in ureja plačila s kreditnimi karticami, svojih varčevalnih knjižic, stanje najetih posojil in najemnih pogodb.

Upravljanje osebnih financ

Omogoča določitev kategorije porabe in ustrezne proračune za vsako kategorijo. Uporabnik tako lahko vidi natančno strukturo porabe glede na kategorije in odstopanje od zastavljenega plana.

Prednosti

OMOGOČA RAST PRIHODKOV

Halcom eBank Retail ima nabor funkcionalnosti, ki so ključne za podporo bančnih storitev namenjenih različnim segmentom zasebnih uporabnikov. Uporaba je do uporabnikov prijazna, podpira nižanje stroškov in povečanje prihodkov končnih zasebnih uporabnikov kar vpliva na njihovo zadovoljstvo in rast prihodkov bank.

OPTIMIZACIJA STROŠKOV

Halcom eBank Retail odpravlja potrebo po nameščanju in vzdrževanju informacijskih sistemov bank, saj omogoča izvedbe rešitev v oblaku, po načelu programska oprema kot storitev. Digitalizacija poslovanja pa vpliva na nižanje stroškov bank in končnih zasebnih uporabnikov.

VARNOST

Halcom eBank Retail omogoča najvišjo varnost z dvofaktorsko avtentikacijo zasebnih uporabnikov z uporabo različnih kvalificiranih digitalnih podpisov, ki so lahko kvalificirano digitalno potrdilo v oblaku, na pametni kartici ali USB ključu, m-OTP ter uporabniško ime in geslo.

UNIVERZALNOST

Halcom eBank Retail je produkt, ki omogoča bankam enostavno gradnjo novih storitev glede na potrebe zasebnih uporabnikov, ker omogoča učinkovita dodajanja novih funkcionalnosti.

MODULARNOST

Halcom eBank Retail se enostavno nadgrajuje in povezuje z mobilnim kanalom Halcom mBank Retail ter ostalimi produkti rešitve zasebnega bančništva, kot so Halcom eDocs, Halcom CommunicationHub ter različnimi elementi digitalne identitete.

SKLADNOST Z ZAKONODAJO

Halcom eBank Business je skladna z zakonodajnimi zahtevami finančne panoge, evropsko direktivo o plačilnih storitvah PSD2 in s splošno uredbo o varstvu podatkov, GDPR.

Poglobite svoje znanje

eBank Retail
Retail Banking Solution
Poglej vse vire znanja

Vaši podakti

Za prenos datoteke v polja vpišite svoje podatke.


Kontaktirajte nas

Iščete načine, kako razširiti ponudbo digitalnega bančništva in niste prepričani, kako začeti?

S klikom na gumb potrjujem, da sem seznanjen/a s pogoji uporabe spletnih strani podjetja Halcom d.d., ki so objavljena v Pravilih varstva podatkov.