Kvalificirano digitalno potrdilo
PREKLIC

Preklic digitalnega potrdila

Preklic potrdila lahko imetnik potrdila ali zastopnik oz. prokurist poslovnega subjekta zahteva kadarkoli. Obvezno pa ga je zahtevati v primeru, ko imetnik potrdila zamenja ključne podatke, povezane s potrdilom (ime ali priimek, davčna številka uporabnika, naziv poslovnega subjekta, davčna številka poslovnega subjekta, zaposlitev in podobno), ko se ugotovi ali sumi, da je prišlo bodisi do razkritja ključa za podpisovanje bodisi do zlorabe potrdila ali v primeru nadomestitve potrdila z drugim potrdilom (npr. ob izgubi pametne kartice, izgubi gesla za dostop do podatkov na kartici in podobno).

Halcom CA lahko prekliče potrdilo tudi brez zahteve imetnika v primerih iz prvega odstavka ali na podlagi zahteve pristojnega sodišča, sodnika za prekrške ali upravnega organa.

Postopek preklica

Digitalno potrdilo lahko prekličete na več načinov. Izpolnjen zahtevek lahko oddate:

PO POŠTI

Priporočeno na naslov
Halcom d.d.
Tržaška cesta 118
1000 Ljubljana

PO E-POŠTI

Na e-naslov
ca_preklici@halcom.si

Originalni izvod zahtevka za preklic pošljete še po pošti na naslov
Halcom d.d.
Tržaška 118
1000 Ljubljana

PO FAKSU

Pošljete na št.
+386 1 200 33 60

Originalni izvod zahtevka za preklic pošljete še po pošti na naslov
Halcom d.d.
Tržaška 118
1000 Ljubljana

OSEBNO

Pooblaščenec oz. zastopnik ali prokurist v rednem delovnem času od 8. do 16. ure, osebno odda izpolnjen zahtevek na naslovu
Halcom d.d.
Tržaška 118
1000 Ljubljana

Kdaj bo potrdilo preklicano?

Halcom CA bo na podlagi pravilne zahteve za preklic potrdila potrdilo preklical najkasneje v štirih (4) urah. V primeru nastanka nepredvidljivih okoliščin bo Halcom CA izjemoma preklical potrdilo najkasneje v osmih (8) urah po prejemu pravilne zahteve za preklic potrdila. V tem času bo preklicano potrdilo v imeniku označeno kot preklicano in dodano v register preklicanih potrdil. Če bo imetnik potrdila Halcom CA posredoval nepravilno zahtevo za preklic potrdila, mu bo poslano opozorilo o nepravilni zahtevi za preklic potrdila in bo seznanjen z navodili za vložitev pravilne zahteve za preklic.

Register preklicanih digitalnih potrdil - CRL

HALCOM CA na podlagi pravilno izpolnjene zahteve za preklic potrdila digitalno potrdilo prekliče najkasneje v štirih urah. Potrdilo bo v imeniku označeno kot preklicano in dodano v register preklicanih potrdil.

Register preklicanih potrdil je javno objavljen na strežniku ldap://ldap.halcom.si/ po protokolu LDAP in na http://domina.halcom.si/crls po protokolu HTTP.

Sprotno preverjanje statusa digitalnih potrdil je dostopno na naslovu http://ocsp.halcom.si.

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas.

S klikom na gumb potrjujem, da sem seznanjen/a s pogoji uporabe spletnih strani podjetja Halcom d.d., ki so objavljena v Pravilih varstva podatkov