PREKLIC

Preklic kvalificiranega digitalnega potrdila

Preklic kvalificiranega digitalnega potrdila je obvezen, če ste spremenili ključne podatke (ime, priimek, davčna številka uporabnika ali poslovnega subjekta, zaposlitev …), če ugotovite ali sumite, da je prišlo do zlorabe, v primeru zamenjave kvalificiranega digitalnega potrdila, ker ste izgubili pametno kartico / ključ USB ali ker ste pozabili geslo …

Kvalificirano digitalno potrdilo lahko prekličemo tudi na podlagi zahteve pristojnega sodišča, sodnika za prekrške ali upravnega organa.

Kako lahko oddam zahtevek za preklic?

Izpolnjen in podpisan zahtevek za preklic kvalificiranega digitalnega potrdila lahko oddate na več načinov, in sicer:

 

POŠTA

Halcom d.d.
Dunajska cesta 123
1000 Ljubljana

OSEBNO

Od 8. do 16. ure v podjetju Halcom d.d.
Dunajska cesta 123
1000 Ljubljana

Kdaj bo kvalificirano digitalno potrdilo preklicano?

Kvalificirano digitalno potrdilo bomo preklicali najkasneje v 4 urah, v primeru, da ste oddali ustrezen zahtevek za preklic. Le v izjemnih nepredvidljivih okoliščinah bomo preklic izvedli najkasneje v 8 urah po prejemu ustreznega zahtevka za preklic. V navedenem času bomo  kvalificirano digitalno potrdilo v imeniku označili kot preklicano in ga dodali v register preklicanih kvalificiranih digitalnih potrdil.

Register preklicanih kvalificiranih digitalnih potrdil - CRL

Register preklicanih potrdil je javno objavljen na ldap://ldap.halcom.si/ po protokolu LDAP in na http://domina.halcom.si/crls po protokolu HTTP. Sprotno preverjanje statusa kvalificiranih digitalnih potrdil je dostopno na naslovu http://ocsp.halcom.si.