Vaša in naša prva prioriteta
VARNOST

Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA je zavezan k skrbi za vaše osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi in vašimi željami. Pogoji varstva podatkov so skladni s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25. maja 2018. Le-ta so kadarkoli dostopna na spletni strani podjetja Halcom.

Varnostna navodila

Stopnja varnosti digitalnega poslovanja je zelo tudi od vašega skrbnega in previdnega ravnanja.
Preverite varnostna navodila za uporabnike pametne kartice/ključa USB ENA ZA VSE.

NAVODILA

Varnost digitalnega podpisovanja

Stopnja varnosti digitalnega podpisovanja je odvisna od nosilca oz. medija, na katerem imetnik digitalnega potrdila hrani svoj zasebni ključ.

VEČ

Slovar pogostih izrazov

DIGITALNO POTRDILO

Digitalno potrdilo predstavlja enolično povezavo med imetnikom potrdila in javnim ključem. Potrdilo vsebuje vse osnovne podatke o imetniku in javni ključ.

DIGITALNI PODPIS

Osnovna funkcija digitalnega podpisa je v dokazovanju identitete podpisnika elektronskega dokumenta in zagotavljanju celovitosti podatkov oziroma zaščite pred spreminjanjem vsebine e-dokumentov.

VARNI MEDIJ (SSCD)

Pametne kartice / ključi USB so trenutno najvarnejša tehnologija za shranjevanje kvalificiranih digitalnih potrdi.

KRIPTOGRAFIJA

Kriptiranje oz. šifriranje je tako proces pretvarjanja berljivega teksta (čistopisa) v neberljivi tekst (tajnopis), ki ga je zelo težko ali celo nemogoče razbrati brez ustreznega ključa. Dekripcija pa je proces pretvarjanja šifriranega teksta spet v berljivo obliko.

JAVNI IN ZASEBNI KLJUČ (PKI)

Vsak imetnik kvalificiranega potrdila ima par ključev zasebni in javni ključ. Zasebni ključ omogoča tvorbo digitalnega podpisa, ki je unikaten za vsakega imetnika, javni pa je dostopen komurkoli.

Kontaktirajte nas

S klikom na gumb potrjujem, da sem seznanjen/a s pogoji uporabe spletnih strani podjetja Halcom d.d., ki so objavljena v Pravilih varstva podatkov