VARNOST

Zavezani smo k skrbi za vaše osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi in vašimi željami. Pogoji varstva podatkov so skladni s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), ki je stopila v veljavo 25. maja 2018 in so vedno dostopna na naši spletni strani.

NAVODILA ZA VARNO POSLOVANJE

Stopnja varnosti digitalnega poslovanja je zelo odvisna tudi od vašega skrbnega in previdnega ravnanja. Osnovni korak na poti do varnega digitalnega poslovanja je ustrezno zaščiten osebni in tablični računalnik oziroma mobilni telefon, za kar morate redno skrbeti.

VEČ O VARNOSTI

VARNOST DIGITALNEGA PODPISOVANJA

Stopnja varnosti digitalnega podpisovanja je odvisna tudi od nosilca, na katerem hranite svoje kvalificirano digitalno potrdilo oziroma svoj zasebni ključ.

VEČ O VARNOSTI