Za banke in finančne ustanove
REŠITEV POSLOVNEGA BANČNIŠTVA

Rast. Optimizacija. Najvišji nivo varnosti.

Halcomova rešitev poslovnega bančništva je primerna tako za majhna kot tudi za velika podjetja. Je skladna z drugo direktivno o plačilnih storitvah, PSD2 in bankam omogoča, da svojim poslovnim strankam omogočijo dostop in upravljanje s financami preko različnih digitalnih kanalov, pa naj bo to računalnik ali mobilni telefon. Podjetja lahko na enem mestu v kateremkoli trenutku izvajajo domače in tuje plačilne transakcije, izplačilo plač, e-računov, direktnih bremenitev, upravljanje denarnih sredstev, depozitov in kreditov in imajo pregled nad stanjem na vseh svojih računih.
Rešitev ima vgrajene ustrezne funkcije za obdelavo podatkov in izdelavo različnih poročil ter elektronske obrazce. Omogoča tudi pošiljanje ciljnih in osebnih obvestil.
Varnost poslovanja rešitve je vsekakor zaradi narave podatkov zelo pomembna. Dosežemo jo z uporabo rešitev digitalne identitete ter s sistemom odpornim proti zlorabam.

Gradniki rešitve

eDocs

podpira različne bančne storitve, kot so na primer depoziti, krediti, investiranje v vrednostne papirji. S tem enostavno širi funkcionalnost svoje digitalne banke. Banka lahko tako postopoma uvaja digitalno poslovanje za večino svojih storitev in povečuje učinkovitost svojega poslovanja.

CommunicationHub

je večplastna, uporabnikom prijazna komunikacijska platforma, ki omogoča pošiljanje individualnih in ciljnih sporočil na različne digitalne naprave v okviru rešitve poslovnega bančništva.

Storitve

Rešitve v oblaku in integracija

Naš model izvedbe rešitev za elektronsko bančništvo po načelu programska oprema kot storitev (SaaS) odpravlja potrebo po nameščanju in vzdrževanju informacijskih sistemov, ki jih običajno zahteva uporaba digitalnih bančnih poti. Banke lahko tako hitro in učinkovito vzpostavijo nove spletne rešitve brez velikih naložb v infrastrukturo in vzdrževanje, ki običajno spremljajo tovrstne podvige.

VEČ

Profesionalne storitve

Bankam nudimo izobraževanja in usposabljanja bančnih administratorjev in operative, ter svetujemo pri vpeljavi rešitev za elektronsko in odprto bančništvo. Pri vpeljavi storitev z dodano vrednostjo na podlagi rezultatov analiz trga podpiramo in vpeljujemo storitve tretjih ponudnikov, obenem pa tudi svetujemo kako izboljšati samo uporabniško izkušnjo bančnih komitentov.

VEČ

Podporne storitve

Halcomova podpora je sestavljena iz treh nivojev, ki se prilagaja glede na tip uporabnika in njegove težave. Po eni strani so to končni uporabniki elektronskega bančništva in digitalnih potrdil, na nas pa se obračajo tudi bančni skrbniki, s katerimi sodelujemo. Banke se lahko poglobljeno osredotočajo na osnovno dejavnost, saj jim ponujamo storitev zagotavljanja pomoči končnim uporabnikom, s tem pa preusmeritev in prevzem vseh klicev in sporočil.

VEČ

Prednosti

OPTIMIZACIJA STROŠKOV

Rešitev digitalizira bančno poslovanje in vpliva na zmanjšanje stroškov poslovanja bank. Omogoča tudi izvedbe rešitev po načelu programska oprema kot storitev in odpravlja potrebo po nameščanju in vzdrževanju informacijskih sistemov.

OMOGOČA RAST PRIHODKOV

 Rešitev omogoča širši nabor funkcionalnosti kot je npr. proces večnivojske potrditve. Le te so pomembne za segment poslovnih uporabnikov različnih tipov in so odločilni dejavnik, ki vpliva na rast prihodkov.

VARNOST

 Rešitev poslovnega bančništva zagotavlja najvišjo varnost z uporabo sistemov za preprečevanje zlorab na platformi (AntiFraud) in dvofaktorsko avtentikacijo z uporabo različnih kvalificiranih digitalnih podpisov pri uporabnikih.

UNIVERZALNOST

Rešitev poslovnega in zasebnega bančništva temeljita na enotni platformi, ki tvorita celovito večkanalno platformo. Le-ta pokriva potrebe segmentov večjih, srednjih in manjših podjetij ter posameznikov.

MODULARNOST

Rešitev poslovnega bančništva je modularna rešitev, ki omogoča bankam enostavno gradnjo novih storitev in kanalov glede na velikost in tip podjetja. Lahko vsebuje sisteme za preprečevanje zlorab ter elemente digitalne identitete odvisno od želja in varnostnih zahtev.

SKLADNOST Z ZAKONODAJO

Rešitev poslovnega bančništva je skladna z zakonodajnimi zahtevami finančne panoge, s splošno uredbo o varstvu podatkov, GDPR. Halcomova kvalificirana digitalna potrdila so skladna z regulativo eIDAS.