Zahteva o zaupnosti dokumentiranih informacij

ZAHTEVA O ZAUPNOSTI DOKUMENTIRANIH INFORMACIJ

Informacije v tem e-poštnem sporočilu so namenjene prejemnikom, naslovljenim v e-poštnem sporočilu. Sporočilo lahko vsebuje zaupne podatke. Če to e-poštno sporočilo prejmete pomotoma, ga izbrišite. Če niste naslovljeni kot prejemnik, upoštevajte, da je kopiranje in razkritje e-pošte ali uporaba informacij, ki jih vsebuje e-poštno sporočilo, prepovedano in je lahko nezakonito. HALCOM D.D. niti ne podpira niti ni odgovoren za kakršno koli mnenje, priporočilo, sklep, povpraševanje, ponudbo in/ali dogovor v tem e-poštnem sporočilu.

 

REQUEST FOR CONFIDENTIALITY OF DOCUMENTED INFORMATION

Information in this email is intended for the recipients addressed in the email. It may contain confidential information. If you receive this email in error, please delete it. If you are not addressed as the recipient, please have in mind that copying and disclosure of the email or using the information contained in the email is prohibited and may be unlawful. HALCOM D.D. neither endorses nor is responsible for any opinion, recommendation, conclusion, demand, offer and/or agreement contained in this email.