NAROČILO
1IZBIRA
Naročite lahko kvalificirano digitalno potrdilo za poslovni subjekt ali fizično osebo.
  • POSLOVNI SUBJEKT
  • FIZIČNA OSEBA
2PODATKI O POSLOVNEM SUBJEKTU
Za naročilo je potrebno izpolniti vse podatke.
3POOBLAŠČENE OSEBE
Za naročilo je potrebno izpolniti vse podatke.

Seznanjen/a sem s pogoji uporabe spletnih strani podjetja Halcom d.d., ki so objavljena v Pravilih varstva podatkov. Podatkov, ki jih boste vpisali v spletni obrazec, ne shranjujemo.

PIN (osebno geslo) za uporabo pametne kartice ali ključa USB vam bomo posredovali na navedeni osebni elektronski naslov. Preverite pravilnost zgoraj vpisanega osebnega elektronskega naslova.

Označite želen medij za digitalno potrdilo:
4PREVZEM DATOTEK
POMEMBNO! Z izbiro gumba "PREVZEMI VSE DATOTEKE" boste prenesli 2 datoteki, ki ju natisnite, podpišite in oddajte prijavni službi.
5ODDAJA OBRAZCEV IN OSEBNA IDENTIFIKACIJA
Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta natisnjene in podpisane obrazce:

 

odda na enega izmed 3 načinov:

2TIP UPORABNIKA
Izberite, če ste obstoječi ali novi uporabnik Halcomovih kvalificiranih digitalnih potrdil.
  • OBSTOJEČI UPORABNIK
  • NOVI UPORABNIK
3VSTAVI KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO
Za prijavo morate vstaviti veljavno kvalificirano digitalno potrdilo izdano pri Halcom CA.
4VSTAVI KVALIFICIRANO DIGITALNO POTRDILO
Izpolnite elektronsko naročilnico. POMEMBNO: Trenutno zagotavljamo delovanje programske opreme le na Microsoft operacijskih sistemih Windows 10 ali novejših, žal ne tudi na operacijskem sistemu macOS (Apple).
5PREJEM
Halcom CA po prejetem zahtevku, izjavi o varovanju osebnih podatkov in plačilu predračuna imetniku pošlje:

Za napredno potrdilo po dveh ločenih varnih kanalih:

  • pametno kartico/ključ USB in;
  • osebna gesla (kodi PIN in PUK).

Za standardno potrdilo:

  • geslo za prevzem digitalnega potrdila.
3NAROČILO
Za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila mora biti fizična oseba stara 15 let ali več. Izpolnite elektronsko naročilnico. POMEMBNO: Trenutno zagotavljamo delovanje programske opreme le na Microsoft operacijskih sistemih Windows 10 ali novejših, žal ne tudi na operacijskem sistemu macOS (Apple).
4ODDAJA OBRAZCEV IN OSEBNA IDENTIFIKACIJA
Izpolnjene in podpisane dokumente (zahtevek ter seznanitev in privolitev za obdelavo osebnih podatkov), ki jih prejmete na elektronski naslov, lahko oddate na enega izmed naslednjih načinov:
5PREJEM
Halcom CA po prejetem zahtevku, izjavi o varovanju osebnih podatkov in plačilu predračuna imetniku pošlje:

Za napredno potrdilo po dveh ločenih varnih kanalih:

  • pametno kartico/ključ USB in;
  • osebna gesla (kodi PIN in PUK).

Za standardno potrdilo:

  • geslo za prevzem digitalnega potrdila.