HALCOM ONE: REŠITEV ZA ODPRTO BANČNIŠTVO, SKLADNA S PSD2

Halcom je na konferenci »Novi izzivi v dejavnosti finančnih storitev«, ki se je odvila 13. junija 2017 na Brdu pri Kranju, predstavil rešitev za odprto bančništvo, Halcom One. Rešitev je skladna z drugo direktivo za plačilne storitve, PSD2 in je namenjena bankam ter finančnim ustanovam. Podjetje je na dogodku spregovorilo o novostih, ki jih bo odprto bančništvo prineslo v evropski prostor, predstavilo pa je tudi primere uporabe rešitve Halcom One, ki jo sestavlja z novo regulativo skladen Open API, kvalificirano digitalno potrdilo v oblaku, OneID, rešitev za zaščito proti zlorabam, AntiFraud ter orodje za množično komunikacijo, Communication Hub. Rešitev omogoča dodajanje inovativnih storitev z dodano vrednostjo ter različne podporne storitve. V namen elegantne prilagoditve regulatornim zahtevam je podjetje predstavilo lastni Developer portal s podrobnejšimi informacijami, opisi APIjev in ostalo tehnično dokumentacijo.

Z Novo drugo direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2) ter odprtim bančništvom se bo finančni sektor korenito spremenil. V bodoče bodo banke morale s privoljenjem uporabnika odpreti vmesnike ter dostop do podatkov o uporabnikovih računih ter transakcijah in posledično omogočati avtorizacijo plačil neposredno z uporabnikovega računa.

Na ta način se bo vzvod moči prenesel na končnega uporabnika, tretji ponudniki pa bodo lahko ponudili celovit pregled nad finančnim stanjem uporabnika ter razvili lastne plačilne platforme. Na drugi strani imajo prav tako banke z aktivno vlogo in dostopom do računov ostalih bank možnost zagotoviti nove storitve z dodano vrednostjo. Druga direktiva torej prinaša prednosti za vse tri deležnike finančnega trikotnika; končne uporabnike, banke, kot tudi tretje ponudnike storitev; Halcomova rešitev za odprto bančništvo, Halcom One pa predstavlja celovito platformo, ki te prednosti približuje prav vsem.

Prednosti PSD2 za končne uporabnike

Vzvod moči se z uveljavitvijo PSD2 direktive prenaša na končnega uporabnika, saj jim bo ta omogočala dodatne prednosti: Celovit pregled nad finančnim stanjem ter nižji stroški povezani s tem. Uporabniki danes podatke večinoma prejemajo od vsake banke posebej v nestandardizirani obliki skozi različna orodja in rešitve. Z uveljavitvijo PSD2 direktive bodo uporabniki sami odločili, kje ter pod kakšnimi pogoji bodo dostopali do svojih celovitih finančnih podatkov ter izvajali plačila. Podatki o vseh računih bodo na voljo skozi napredne aplikacije bank ali aplikacije tretjih ponudnikov.

Skrajšanje plačilnega procesa, večja izbira plačilnih instrumentov in nižji stroški. Dandanes plačila končnih uporabnikov v veliki meri potekajo preko številnih posrednikov, kar povečuje kompleksnost, stroške povezane s tovrstnimi plačili in se kaže v časovnem zamiku prenosa sredstev s strani plačnika do prejemnika. Z uveljavitvijo PSD2 bodo lahko zainteresirani tretji ponudniki (fintech-i, trgovci, spletne trgovine, telekomunikacijska podjetja, energetika ipd.) inicirali plačila neposredno z uporabnikovega računa. Končni uporabniki bodo tako dobili večjo izbiro med plačilnimi instrumenti, večjo odzivnost s plačilom v realnem času, nižje stroške in posledično tudi boljšo uporabniško izkušnjo.

Prednosti odprtega bančništva za banke

Osnovna zahteva PSD2 direktive je odprtje internih IT sistemov zainteresiranim tretjim ponudnikom. Ob spremembah banka sicer lahko ostane pasivna in izvede le minimalne prilagoditve. Svetujemo pa aktivno vlogo. V tem primeru banka pripravi strategijo rasti skozi priložnosti, ki jih ponuja dostop do računov ostalih bank ter sodelovanje s fintech-i in ostalimi zainteresiranimi tretjimi ponudniki. S sodelovanjem s podjetji, ki imajo znanje in ponujajo rešitve na tem segmentu, lahko inovativna banka svojim komitentom ter komitentom drugih bank ponudi odlično uporabniško izkušnjo z napredno enovito platformo s celovitim pregledom finančnega stanja, inovativne komplementarne produkte ter storitve ter takojšnja plačila z nižjimi provizijami.

Banke z resnično naprednimi platformami in vrhunsko uporabniško izkušnjo bodo imele konkurenčno prednost pri pridobivanju končnih uporabnikov kot tudi pri izgradnji partnerstev.

Prednosti nove direktive za tretje ponudnike

Zainteresirani tretji ponudniki bodo lahko na podlagi PSD2 poslovnega modela razvili tudi svoje lastne plačilne platforme z namenom zniževanja transakcijskih stroškov ter izgradnje močnejše povezave s svojimi strankami. To še posebej velja za velike korporacije, ki imajo trenutno precejšnje stroške s prejemanjem plačil za svoje produkte in storitve (telekomunikacijska podjetja, trgovci, energetika, zavarovalnice ipd.). Poleg tega bodo poleg bančnih računov nudile celovit pregled uporabnikove finančne slike znotraj enovitih spletnih ali mobilnih portalov. Tu prav tako svetujemo povezave s podjetji, ki imajo znanje in izkušnje iz bančnega sektorja.

PSD2 prinaša skoraj brezmejne priložnosti za vse tri omenjene deležnike finančnega trikotnika. Halcom je s Halcom One predstavil rešitev, ki, po smernicah nove direktive PSD2, tako bankam kot tudi tretjim ponudnikom, omogoča ustvarjanje novih, inovativnih produktov z odlično uporabniško izkušnjo, ki v ospredje postavljajo končne uporabnike.

Foto: Uradni list