HALCOM PRIPRAVLJEN NA NOVO DIREKTIVO PSD2. STE TUDI VI?

Z današnjim dnem v Sloveniji vstopa v veljavo novi Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, ki v slovenski pravni red vnaša evropsko direktivo o plačilnih storitvah (PSD2 - Payment Service Directive 2). Za potrošnike to pomeni predvsem višjo stopnjo varnosti plačil. Kaj pa ta nova direktiva pomeni za banke?

Za banke nova direktiva PSD2 zahteva odprtost tehničnih vmesnikov do njihovega sistema in omogočen dostop do podatkov o uporabnikovih računih ter transakcijah. Obenem bodo banke morale omogočiti plačila neposredno z uporabnikovega računa, kar bo premaknil vzvod moči na končnega uporabnika, tretji ponudniki pa bodo lahko ponudili celovit pregled nad finančnim stanjem uporabnika ter razvili lastne plačilne platforme. Druga direktiva torej vzpodbuja povezave med podjetji, hkrati pa je velik poudarek na inovativnosti storitev, pozitivni uporabniški izkušnji ter plačilih v realnem času.

Halcom v namen skladnosti z zahtevami druge direktive plačilnih storitev razvija rešitev odprtega bančništva Halcom One, ki je namenjena bankam in finančnim inštitucijam. Je samostojna platforma, povezana z rešitvami digitalne banke in je neodvisna od njenega dobavitelja ali kanala (Corporate, SME ali Retail).

Zagotavlja visoko varnost internih bančnih sistemov s pomočjo Halcomovega sistema za preprečevanje zlorab z imenom AntiFraud. Poleg tega pa inovativna platforma omogoča kreiranje novih, inovativnih storitev, ki napredni banki omogočajo, da svojim komitentom ter komitentom drugih bank ponudi napredno enovito platformo s celovitim pregledom finančnega stanja ter inovativne komplementarne produkte. Posledično se krepi zvestoba komitentov ter navzkrižna prodaja dodatnih produktov in storitev banke ali njenih partnerjev. Rešitev Halcom One omogoča tudi podporne storitve (Managed Services), kot so testna okolja za tretje ponudnike, pomoč pri njihovi integraciji ter vzpostavitvenih procesih, kasneje pa tudi produkcijsko podporo.

Preberite več o rešitvi Halcom One.