Halcom že 30 let ustvarja digitalno prihodnost

Podjetje Halcom v teh dneh praznuje 30 let delovanja. Smo pionir na področju razvoja inovativnih produktov in storitev za finančne ustanove v osrednji in jugovzhodni Evropi. Našim strokovnjakom zaupa več kot 50 bank, 2 centralni banki in klirinški hiši ter več kot 250.000 podjetij na 7 trgih.

Halcomova zgodba o uspehu se je začela leta 1992, ko je Matjaž Čadež, ustanovitelj in dolgoletni lastnik ustanovil podjetje Halcom. Že nekaj let po ustanovitvi je skupaj z danskim partnerjem Belle Systems postavil prvi internetni sistem za Telekom Slovenije – Siol, kar je za novoustanovljeno IT podjetje pomenilo močno referenco ter pričetek rasti in širjenja. Le leto kasneje so začeli z razvojem plačilnih sistemov v Sloveniji in za največjo slovensko banko NLB razvili prvo elektronsko banko na slovenskem tržišču in tudi prvo elektronsko banko na svetu, ki je delovala na varen način z uporabo PKI tehnologije na pametnih karticah. Halcom je soustvarjal reformo plačilnega prometa med letoma 1997 in 2001 ter leta 2007, ko je plačilni sistem prehajal na EURO ter SEPA območje plačil.

Podjetje je uspešno zastavilo svojo vizijo in v naslednjih letih nadaljevalo s preboji na trgu z implementacijo žiro kliringa za vse slovenske banke na Banki Slovenije in postavitev žiro kliringa za Centralno banko Bosne in Hercegovine. Eden glavnih mejnikov je bila tudi ustanovitev certifikatne agencije za izdajanje digitalnih potrdil, varnostnih elementov za vstop v bančno rešitev ali druge portale, ki je danes nepogrešljiv del varnega elektronskega poslovanja podjetij. Halcomova certifikatna agencija je od svoje ustavitve do danes izdala že več kot 570 tisoč kvalificiranih digitalnih potrdil v treh državah.

Podjetje pa se ni širilo le na produktnem področju, temveč tudi na tuje trge. Ustanovilo je pridruženi hčerinski podjetji v Sarajevu in Beogradu. Med prvimi v Sloveniji je Halcom postavil infrastrukturo izmenjave elektronskih računov, ki je vsem slovenskim podjetjem omogočila izmenjavo računov prek varnega e-bančnega kanala. S sistemom e-računov, ki ga je razvil Halcom, je tako Slovenija med prvimi v Evropi, ki ima vse-nacionalno izmenjavo e-računov.

Halcom pa je še naprej sledil uporabnikom in visoki rasti pametnih telefonov ter leta 2011 uspešno lansiral prvo mobilno banko v Raiffeisen banki Kosovo. V letih, ki so sledila, je predstavil novo generacijo rešitve za e-bančništvo Hal E-Bank, napredno transakcijsko, prodajno, storitveno in komunikacijsko platformo, ki podpira različne distribucijske kanale.

Lastništvo podjetja je njegov ustanovitelj Matjaž Čadež leta 2016 predal v roke ameriškega podjetja Emphasys Software, del kanadske skupine Constellation Software, ki pokriva široko paleto programskih rešitev in sorodnih storitev subjektom v javnem in zasebnem sektorju. Na ta način je podjetje pridobilo čvrsto finančno zaledje, znanje in organizacijsko podporo in se ciljno usmerilo v razvoj produktov in storitev ter nadaljnjo rast števila strank ter tudi v regionalno širitev.

Halcom ima danes 146 zaposlenih (Slovenija: 96, Beograd: 45, Sarajevo: 5) in deluje na sedmih trgih Srednje in Jugovzhodne Evrope (Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Maroko, Srbija in Slovenija). Sodeluje z 2 centralnima bankama oz. klirinškima hišama in več kot 50 komercialnimi bankami. Halcomove e-bančne rešitve uporablja več kot 250 tisoč podjetij, ki opravijo 13 milijonov plačil mesečno v skupni višini 40 milijard EUR mesečno. Poleg vlaganja v znanje in nove kadre Halcom stalno zagotavlja visoke standarde kakovosti produktov in deluje v skladu s standardoma ISO 9001 in ISO 27001.

Znanilci novih trendov

Halcom je s svojimi rešitvami za elektronsko bančništvo še vedno edini ponudnik multibančnega koncepta elektronske banke, saj lahko poslovni uporabniki v eni rešitvi dostopajo do vseh svojih bančnih računov. Uporabniki bančnih storitev imajo čedalje večje zahteve glede uporabniške izkušnje, večino aktivnosti, tudi nestandardnih, si želijo izvajati prek digitalnih kanalov. Želijo si preprostih in povezljivih storitev, ki jim osebno ali poslovno omogočajo neko dodano vrednost. Halcom te uporabnike nagovarja z rešitvijo Halcom One, ki omogoča preprost vstop v vse kanale digitalnega bančništva, uporabna pa je tudi pri drugih vsakodnevnih opravilih, saj omogoča kvalificiran digitalni podpis in deljenje identitete. V prihodnosti bo tako lahko pomenila enotno točko, s katero se bodo lahko povezovala različna podjetja in uporabniku ponudila vse, kar potrebuje v digitalnem svetu. Velik korak za rešitev Halcom One bo vključitev v državni sistem SI-PASS. To pomeni, da bodo lahko uporabniki rešitve dostopali v vse državne portale. Halcom je v letu 2020 lansiral tudi novo rešitev Halcom MultiPay, ki obstoječim uporabnikom Hal E-Bank omogoča fleksibilnejšo uporabo rešitve na sodobnih kanalih, kot sta splet in pametni telefon, hkrati pa je za manjše uporabnike to lahko povsem samostojna rešitev.

Usmerjamo se tudi v tehnološko prenovo rešitev. Halcom je namreč različne rešitve gradil več kot 25 let, sedaj pa smo v fazi konsolidacije, kjer nameravamo iz celotnega nabora ustvariti sodobno platformo z raznovrstnimi uporabniškimi vmesniki. V sodelovanju s strateškimi partnerji pa intenzivno razvijamo nov produkt, ki bo bankam omogočal razvoj in uvajanje edinstvenih in personaliziranih poslovnih procesov in rešitev občutno hitreje. Svoje rešitve namreč v Halcomu vedno razvijamo z mislijo na končne uporabnike. Pri snovanju nove rešitve smo v ospredje postavili banke, saj želimo tudi njim čim bolj olajšati delo in poenostaviti postopke ter jim stati ob strani v procesu digitalizacije.

»Halcom je v preteklosti ustvaril dobre temelje delovanja. Cilj je vsekakor nadaljevati to uspešno zgodbo o elektronskem bančništvu in plačilnih sistemih. Na področjih, kjer smo zapisali zgodovino in kjer imamo izkušnje in reference, se želimo povezovati z drugimi domačimi in tujimi podjetji in omogočiti obstoječim strankam, da rastejo z nami naprej. Prav to bomo lahko dosegli le s podporo gonilne sile, naših zaposlenih, si pomočjo katerih želimo najti nove in inovativne rešitve za naše uporabnike.« Tomi Šefman, izvršni direktor Halcoma