NAPOVEDNIK: ODPRTO BANČNIŠTVO NOVIH MOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI

Nova druga direktiva o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2) in odprto bančništvo bosta močno vplivala na prihodnji razvoj finančnega sektorja. Predlogi nove, druge direktive so se oblikovali na podlagi ugotovitev EU-ja, da zaradi vplivov rasti spletne trgovine in plačil ter fintech podjetij, obstoječa direktiva sprejeta v letu 2007 ne zadošča več. PSD2 nalaga bankam, da se ob privolitvi končnega uporabnika, to je lastnika računa, omogoči tretjim zainteresiranim ponudnikom dostop do podatkov o uporabnikovih računih, do uporabnikovih transakcij in avtorizacije plačil neposredno z uporabnikovega računa. PSD2 ima velik poudarek tudi na varnosti: izboljša varstvo potrošnikov in jih zavaruje pred goljufijami, možnostjo zlorab in plačilnih incidentov preko večjih varnostnih zahtev, z dvofaktorsko avtentikacijo.

Obstoječi poslovni model se bo v bodoče spremenil tako, da bodo banke morale s privoljenjem uporabnika odpreti vmesnike ter dostop do podatkov o uporabnikovih računih ter transakcijah ter omogočati avtorizacijo plačil neposredno z uporabnikovega računa. Na ta način se bo vzvod moči prenesel na končnega uporabnika, tretji ponudniki pa bodo lahko ponudili celovit pregled nad finančnim stanjem uporabnika ter razvili lastne plačilne platforme. Na drugi strani imajo prav tako banke z aktivno vlogo in možnostjo dostopa do računov ostalih bank možnost zagotoviti nove storitve z dodano vrednostjo. Druga direktiva torej prinaša priložnosti za vse tri, končne uporabnike, banke, kot tudi tretje ponudnike storitev.

Možnosti je neskončno. Kako lahko z novim poslovnim modelom, ki ga prinaša Odprto bančništvo, pridobijo tako banke, končni uporabniki in tretji ponudniki? O tem bomo spregovorili na konferenci Novi izzivi v dejavnosti finančnih storitev, 13. junija 2017 na Brdu pri Kranju. Vabljeni!