Naziv podjetja:

Halcom, d.d.

Naslov podjetja: Dunajska cesta 123, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5556511000
Davčna številka: SI 43353126
Registrski organ: Okrožno sodišče v Ljubljani
Številka vpisa v sodni register: 061/11576900
Datum vpisa v sodni register: 11.03.1992
Osnovni kapital: 321.732,60 €
Organiziranost družbe: Delniška družba
Zastopnik: Tomi Šefman, glavni izvršni direktor
Nadzornika: Tomi Šefman, namestnik predsednika
Katarina Šiber Makar, član
Lastniška struktura: 100% v lasti Constellation Software UK Holdco ltd
Izvensodno reševanje sporov: Halcom d.d. kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, priznava EVROPSKI CENTER ZA REŠEVANJE SPOROV, LJUBLJANA, e- pošta: info@ecdr.si, kontaktni center +386 8 20 56 590 (PON-PET 900-16:00), več informacij na www.ecdr.si.

Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) in Pravili ECDR o postopku reševanja potrošniških sporov je Halcom d.d. izbral arbitražni postopek, ki se konča z za obe strani zavezujočo odločitvijo.