POMEMBNO: HALCOM CA CERTIFICIRAN PO EIDAS UREDBI IN S 3. JULIJEM PRIČNE Z IZDAJO NOVIH KVALIFICIRANIH POTRDIL

Ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja Halcom CA je certificiran po eIDAS uredbi in s 3. julijem prične z izdajo novih kvalificiranih potrdil za kvalificirano elektronsko podpisovanje, kvalificirano elektronsko žigosanje, kvalificirano elektronsko časovno žigosanje ter avtentikacijo spletišč. Uredba eIDAS predstavlja prelomnico na poti do enotnega, uporabniku prijaznejšega ter varnega digitalnega trga, saj je postavila temelje za preprostejšo in hkrati tudi zanesljivejšo uporabo digitalnih storitev. Eden izmed glavnih namenov uredbe je zagotovo povečanje stopnje zaupanja pri uporabnikih, da bo to uspelo pa je zagotovitev visokih varnostnih standardov nujna, za kar se zavzemajo tudi v Halcom CA.

Halcom CA, ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja, je po zahtevah uredbe eIDAS opravil zunanji pregled ustreznosti z družbo Bureau Veritas ter nadzornemu organu, Direktoratu za informacijsko družbo Ministrstva za javno upravo, predložil poročilo o ugotavljanju skladnosti. Po novih politikah za kvalificirani elektronski podpis, kvalificirani elektronski žig, kvalificiran elektronski časovni žig ter avtentikacijo spletišč bodo z izdajo potrdil v Halcom CA pričeli s 3. julijem 2017.

Kakšne so novosti?

V Halcom CA so skladno z uredbo eIDAS, mednarodnim priporočilom IETF RFC in evropskimi standardi ETSI kreirali nova potrdila:

Korensko potrdilo:

 • Halcom Root Certificate Authority
  • Vmesna/podrejena potrdila:
 • Halcom CA PO e-signature 1
  • Halcom CA FO e-signature 1
  • Halcom CA PO e-seal 1
  • Halcom CA TSA 1
  • Halcom CA web 1

Kaj to pomeni za ponudnike elektronskih storitev in informacijskih sistemov?

Za ponudnike elektronskih storitev in informacijskih sistemov je pomembno, da uvedejo hierarhijo izdajateljev potrdil (Halcom CA PO e-signature 1, Halcom CA FO e-signature 1 in Halcom CA PO e-seal). Za več informacij preglejte nove politike, korensko in vmesna/podrejena potrdila ter ostale podrobnosti.

Kaj novosti prinašajo za uporabnike digitalnih potrdil?

Uporabniki za uporabo novega kvalificiranega digitalnega potrdila potrebujejo rešitev za elektronsko bančništvo Hal E-Bank generacije 20 ali višje. Če želijo nadgraditi obstoječo rešitev za digitalno bančništvo, lahko storijo na spletnem mestu za prevzem programske opreme. V primeru nejasnosti so na voljo tudi navodila za namestitev ali posodobitev programske opreme Hal E-Bank. Kvalificirana digitalna potrdila, ki so bila izdana pred 1. julijem 2017, ostajajo veljavna do njihovega izteka.