Povečaj pisavo Zmanjšaj pisavo
Spremeni kontrast

Tako kot za običajne (papirnate) dokumente, je tudi za elektronske dokumente pogosto pomembno, da vemo, da se od nekega trenutka dalje vsebina določenega dokumenta ni spreminjala. S časovnim žigom, ki to potrjuje, pridobi elektronski dokument enako pravno veljavnost kot običajen dokument.

Halcom CA ima status zaupanja vrednega partnerja (TTP – Trusted Third Party) ter deluje kot agencija za časovno žigosanje (TSA – Time Stamping Authority).

Vloga agencije za časovno žigosanje v elektronskem poslovanju je podobna vlogi nepristranske priče pri poslovanju s papirnimi dokumenti (na primer notar). Tehnično gledano poteka časovno žigosanje na dobro zaščitenem strežniku, ki je sinhroniziran s časovnimi strežniki. Dokument se v določenem trenutku podpiše z veljavnim digitalnim potrdilom, in sicer tako, da se podatki o času podpisa na varen način povežejo s podatki v elektronskem dokumentu. Pomen časovnih žigov je dvojen:

  • časovni žig je pravno veljaven dokaz, da je elektronski dokument v določenem trenutku obstajal;
  • časovni žig potrjuje, da se dokument od časa žigosanja ni spremenil.

Za naročilo in vsa dodatna vprašanja nam lahko pišete na elektronski naslov ca@halcom.si .