Kvalifikovani elektronski sertifikat
JEDNA ZA SVE

Kvalifikovani elektronski sertifikat JEDNA ZA SVE predstavlja ličnu kartu u elektronskom poslovanju. Kvalifikovani sertifikat Vam omogućava elektronsko bankarstvo sa 17 banaka na srpskom tržištu, digitalno potpisivanje dokumenata i povezivanje na više državnih portala (Poreska uprava, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Portal eUprava, Uprava carina…).

Za sigurno elektronsko poslovanje potreban vam je kvalifikovani elektronski sertifikat, pomoću kojeg dokazujete svoj identitet, garantujete sadržaj elektronski dostavljenih podataka i potpisujete elektronskim putem. Temelji se na asimetričnoj kriptografiji i predstavlja datoteku koji sadrži podatke o vlasniku i njegovom javnom ključu, podatke o izdavaču i njegovom roku važenja.

U zavisnosti od prirode vašeg poslovanja, možete se odlučiti za kvalifikovani elektronski sertifikat na pametnoj kartici, USB ključu ili Halcom One – kvalifikovani elektronski sertifikat u cloud-u.

 

JEDNA ZA SVE na pametnoj kartici

Privatni ključ je sigurno sačuvan na pametnoj kartici, a kriptovanje i elektronsko potpisivanje odvijaju se u mikroprocesoru na samoj kartici. Za upotrebu vam je potreban i odgovarajući čitač pametnih kartica.

JEDNA ZA SVE na USB ključu

Privatni ključ je sigurno sačuvan na pametnoj SIM kartici, koja kriptuje i elektronski potpisuje u mikroprocesoru. SIM kartica je umetnuta u USB ključ koji je ujedno i čitač pametnih kartica.

Podržane banke i državni portali

Banke

 


Portali