Kvalifikovani elektronski sertifikat
JEDNA ZA SVE

Vaša lična karta u elektronskom poslovanju, koja vam omogućava poslovanje sa preko 40 banaka u regionu srednje i jugoistočne Europe, sa više portala (Poreska uprava, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Portal eUprava, APR, Uprava carina…), kao i digitalno potpisivanje dokumenata.

Za sigurno elektronsko poslovanje potreban vam je kvalifikovani elektronski sertifikat, pomoću kojeg dokazujete svoj identitet, garantujete sadržaj elektronski dostavljenih podataka i potpisujete elektronskim putem. Temelji se na asimetričnoj kriptografiji i predstavlja datoteku koji sadrži podatke o vlasniku i njegovom javnom ključu, podatke o izdavaču i njegovom roku važenja.

U zavisnosti od prirode vašeg poslovanja, možete se odlučiti za kvalifikovani elektronski sertifikat na pametnoj kartici, USB ključu ili Halcom One – kvalifikovani elektronski sertifikat u cloud-u.

 

JEDNA ZA SVE na pametnoj kartici

Privatni ključ je sigurno sačuvan na pametnoj kartici, a kriptovanje i elektronsko potpisivanje odvijaju se u mikroprocesoru na samoj kartici. Za upotrebu vam je potreban i odgovarajući čitač pametnih kartica.

JEDNA ZA SVE na USB ključu

Privatni ključ je sigurno sačuvan na pametnoj SIM kartici, koja kriptuje i elektronski potpisuje u mikroprocesoru. SIM kartica je umetnuta u USB ključ koji je ujedno i čitač pametnih kartica.

Podržane banke i državni portali

Banke

 Portali