Srbija

Halcom a.d.
Beogradska 39
11000 Beograd
Srbija

Podrška
T + 381 11 303 24 32

Opšta služba
 + 381 11 330 65 00

E-pošta
E info@halcom.rs

Slovenija

Halcom, d.d.
Dunajska cesta 123
1000 Ljubljana
Slovenija

Podrška
T  + 386 1 200 33 69

Opšta služba
T  + 386 1 200 33 40

E-pošta
E info@halcom.si

Bosna i Hercegovina

Halcom d.o.o.
Fra Andela Zvizdovica 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Podrška
T  + 387 33 263 064

Opšta služba
 + 387 33 295 496

E-pošta
E info@halcom.ba