NARUDŽBENICA
1IZBOR
Možete naručiti kvalifikovani elektronski sertifikat za pravno ili fizičko lice.
 • PRAVNO LICE
 • FIZIČKO LICE
2TIP KORISNIKA
Odaberite da li želite obnovite postojeći sertifikat ili naručite dodatni Halcom sertifikat.
 • POSTOJEĆI SERTIFIKAT
 • NOVI SERTIFIKAT
3STAVITE KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI SERTIFIKAT
Da biste se prijavili, potrebno je da stavite važeći kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od strane Halcom CA.
4STAVITE KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI SERTIFIKAT
Popunite elektronsku narudžbenicu.
5PRIJEM
Nakon prijema zahteva, izjave o zaštiti ličnih podataka i plaćanja predračuna, Halcom CA šalje vlasniku obaveštenje da je sertifikat urađen i informacije o načinu preuzimanja.
3NARUDŽBENICA
Popunite elektronsku narudžbenicu. Za ovaj korak nije potrebno prijavljivanje sertifikatom, ukoliko Vam pregledač ponudi izbor sertifikata kliknite na "Cancel".
4PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE
Popunjenu i potpisanu dokumentaciju (zahtev i saglasnost za obradu ličnih podataka) koju ste dobili e-poštom, možete podneti lično ili putem pošte na adresu:
5PRIJEM
Nakon prijema zahteva, izjave o zaštiti ličnih podataka i plaćanja predračuna, Halcom CA šalje vlasniku obaveštenje da je sertifikat urađen i informacije o načinu preuzimanja.

Ukoliko se odlučite za preuzimanje sertifikata dostavom na vašu željenu adresu budite upoznati sa sledećim:
 • Nakon izrade sertifikata biće vam poslat e-mail da je sertifikat izrađen i poslat kurirskom službom. Na e-mail ćete dobiti i link za preuzimanje PIN i PUK koda – pogledajte uputstvo za preuzimanje.
 • U najvećem broju slučajeva vreme potrebno da pristigne pošiljka je između 2 i 5 radnih dana (od dana izrade sertifikata). Za ovu opciju Halcom garantuje vreme izrade, ali ne i vreme isporuke sertifikata,
 • Pošiljka će biti uručena isključivo osobi za koju je sertifikat izrađen (kurir će odbiti uručivanje drugoj osobi bez obzira na razlog ili ovlašćenja koja druga osoba ima)
2TIP KORISNIKA
*Sertifikat za fizičko lice se može koristiti za pristup državnim portalima i potpisivanje dokumenata, nije podržan za elektronsko bankarstvo. Odaberite da li želite obnovite postojeći sertifikat ili naručite dodatni Halcom sertifikat.
 • POSTOJEĆI SERTIFIKAT
 • NOVI SERTIFIKAT
3STAVITE KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI SERTIFIKAT
Da biste se prijavili, potrebno je da stavite važeći kvalifikovani elektronski sertifikat izdat od strane Halcom CA.
4STAVITE KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI SERTIFIKAT
Popunite elektronsku narudžbenicu.
5PRIJEM
Nakon prijema zahteva, izjave o zaštiti ličnih podataka i plaćanja predračuna, Halcom CA šalje vlasniku obaveštenje da je sertifikat urađen i informacije o načinu preuzimanja.
3NARUDŽBENICA
Popunite elektronsku narudžbenicu. Za ovaj korak nije potrebno prijavljivanje sertifikatom, ukoliko Vam pregledač ponudi izbor sertifikata kliknite na "Cancel".
4PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE
Popunjenu i potpisanu dokumentaciju (zahtev i saglasnost za obradu ličnih podataka) koju ste dobili e-poštom, možete podneti lično ili putem pošte na adresu:
5PRIJEM
Nakon prijema zahteva, izjave o zaštiti ličnih podataka i plaćanja predračuna, Halcom CA šalje vlasniku obaveštenje da je sertifikat urađen i informacije o načinu preuzimanja.

Ukoliko se odlučite za preuzimanje sertifikata dostavom na vašu željenu adresu budite upoznati sa sledećim:
 • Nakon izrade sertifikata biće vam poslat e-mail da je sertifikat izrađen i poslat kurirskom službom. Na e-mail ćete dobiti i link za preuzimanje PIN i PUK koda – pogledajte uputstvo za preuzimanje.
 • U najvećem broju slučajeva vreme potrebno da pristigne pošiljka je između 2 i 5 radnih dana (od dana izrade sertifikata). Za ovu opciju Halcom garantuje vreme izrade, ali ne i vreme isporuke sertifikata,
 • Pošiljka će biti uručena isključivo osobi za koju je sertifikat izrađen (kurir će odbiti uručivanje drugoj osobi bez obzira na razlog ili ovlašćenja koja druga osoba ima)