OPOZIV

Opoziv kvalifikovanog elektronskog sertifikata

Opoziv kvalifikovanog elektronskog sertifikata vlasnik može da zahteva bilo kada, ali svakako mora da ga zahteva u slučaju:

  • promene imena ili prezimena,
  • kada se ustanovi ili posumnja da je došlo, ili da postoji mogućnost, od pronevere ili zloupotrebe privatnog ključa za elektronsko potpisivanje,
  • zamene kvalifikovanog elektronskog sertifikata drugim sertifikatom (npr. kod gubitka pametne kartice ili USB ključa).

Sertifikaciono telo HALCOM BG CA može da opozove kvalifikovani elektronski sertifikat bez zahteva vlasnika u slučajevima navedenim u prvom paragrafu ili na osnovu zahteva nadležnog suda ili drugog nadležnog državnog organa.

Opoziv kvalifikovanog elektronskog sertifikata je moguć 24 sata dnevno.

 

Kako mogu podneti zahtev za opoziv?

Popunjen i potpisan zahtev za opoziv kvalifikovanog elektronskog sertifikata možete predati na više načina:

POŠTA

Halcom a.d.
Beogradska 39
11000 Beograd

LIČNO

Od 8.30 do 16.30 u sedištu firme Halcom a.d.
Beogradska 39
11000 Beograd

Kada će sertifikat biti opozvan?

Kvalifikovani elektronski sertifikat će biti opozvan najkasnije u roku od 4 sata, u slučaju da podnesete odgovarajući zahtev za opoziv. Otkazivanje će se samo u izuzetno nepredvidivim okolnostima izvršiti najkasnije 8 sati nakon prijema odgovarajućeg zahteva za opoziv. Za to vreme ćemo kvalifikovani elektronski sertifikat u imeniku označiti kao opozvan i dodati ga u registar opozvanih kvalifikovanih elektronskih sertifikata.

Registar opozvanih kvalifikovanih elektronskih sertifikata - CRL

Registar opozvanih sertifikata javno se objavljuje na ldap://ldap.halcom.rs/ prema LDAP protokolu i na http://domina.halcom.rs/crls prema HTTP protokolu.
Provera statusa kvalifikovanih elektronskih sertifikata dostupna je na http://ocsp.halcom.rs.