SIGURNOST

Posvećeni smo brizi o vašim ličnim podacima u skladu sa važećim propisima i vašim željama. Uslovi zaštite podataka u skladu su sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koji je stupio na snagu 21.08.2019. („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) i uvek su dostupni na našoj web stranici.

UPUTSTVO ZA SIGURNO POSLOVANJE

Nivo sigurnosti elektronskog poslovanja zavisi i o pažljivom i opreznom rukovanju. Osnovni korak na putu osiguranja elektronskog poslovanja je pravilno zaštićen računar, i tablet ili mobilni telefon, o čemu redovno morate voditi računa.

VIŠE O SIGURNOSTI

SIGURNOST ELEKTRONSKOG POTPISIVANJA

Nivo sigurnosti elektronskog potpisa takođe zavisi o mediju na kojem čuvate svoj kvalifikovani elektronski sertifikat ili vaš privatni ključ.

VIŠE O SIGURNOSTI