Ime preduzeća:

Halcom a.d. Beograd.

Adresa: Beogradska 39,
11000 Beograd, Srbija
Matični broj: 17419722
Poreski broj: 102193722
Registracioni organ: Agencija za privredne registre
Broj upisa u registar: БД 95786/2012
Datum upisa u pravni registar: 18.7.2012
Osnovni kapital: 14.640.000,00 RSD
Pravni oblik organizacije: Akcionarsko društvo
Zastupnik: Aleksandar Spremić, direktor
Vlasnička struktura: 100% u vlasništvu Halcom d.d. Ljubljana