Pravila zaštite podataka

U Halcomu brinemo o vašim ličnim podacima u skladu s važećim propisima i vašim željama. Radimo s vašim podacima legalno, pošteno, sigurno i transparentno za vas. Svesni smo naše odgovornosti jer ste nam ih poverili.

Da bismo transparentno predstavili zaštitu i obradu vaših podataka, objavljujemo:

Pravila zaštite podataka, gde se objavljuju sve ključne informacije u vezi s obradom podataka, našim obavezama i vašim pravima u skladu s Opštom uredbom o zaštiti podataka (engleski: GDPR).

Prilog 1: Obrada podataka za poverljive usluge, tehničke podrške za rad elektronskog bankarstva i platnih usluga i korisničke podrške, gde tačno navodimo vrste podataka koje u tim slučajevima obrađujemo , kao i svrhe obrade podataka.
Prilog 2: Obrada podataka u svrhe obaveštavanja, prijatnih i sigurnih poseta web stranicama, te marketinga i analitike, gde navodimo vrste i svrhe korišćenja podataka kako bi se osigurala prijatna i korisna poseta našim web stranicama.

Dokument vam je dostupan u bilo kojem trenutku putem donjeg linka.