Centralne banke i kliring kuće
AUTOMATIZOVANA KLIRING KUĆA

AUTOMATIZOVANA KLIRING KUĆA

Rešenje koje se pridržava najviših standarda platnih sistema i namenjeno je centralnim bankama i kliring kućama. Obavlja međubankarski kliring, poravnanje i usmeravanje između internog ili eksternog sistema kliringa. Osim pouzdanosti i usklađenosti s propisima SEPA i normom ISO 20022, nudi zagarantovanu isporuku platnih naloga u trenutku kad su prihvaćeni – bez mogućeg gubitka ili dupliciranja podataka.


 

BUILDING BLOCKS

ClearingRT

Procesiranje kreditnih plaćanja u realnom vremenu (Instant Payments).

ClearingCT

Procesiranje kreditnih plaćanja (Credit Transfer).

ClearingDD

Procesiranje direktnih zaduženja po SEPA CORE i B2B šemama (Direct Debit).

ClearingACP

Automatsko procesiranje čekova (Automated Check Processing).

ClearingMMS

Centralizovano upravljanje mandatima banaka poverilaca i dužnika.

 

 


 

MAP server

Osigurava komunikaciju između banke i ostalih učesnika u rešenjima i obezbeđuje viši nivo sigurnosti.

SecureXchange

Za kompresiju, kriptovanje, elektronsko potpisivanje i prenos kriptovanih poruka.

PREDNOSTI

USKLAĐENOST S REGULATIVOM

OPTIMIZACIJA TROŠKOVA

BRZA INTEGRACIJA

RAST PRIHODA

SIGURNOST

MOGUĆNOST NADOGRADNJE


 

KONTAKTIRAJTE NAS

Imate li dodatnih pitanja o Halcom-u, našim rešenjima i ponudama ili biste želeli da zakažete sastanak? Popunite formular, ukratko opišite svoje želje i mi ćemo vas uskoro kontaktirati sa dodatnim informacijama ili predlogom za sastanak.