Za banke i finansijske institucije
BANKARSTVO ZA PRAVNA LICA

BANKARSTVO ZA PRAVNA LICA NA NAJVIŠEM NIVOU

Razumemo raznolikost korisnika poslovnih bankarskih usluga, pa pružamo jedinstvenu platformu koja vam omogućava stvaranje vlastitih web bankarskih ponuda za različita pravna lica – od samostalnih preduzetnika do multinacionalnih kompanija – kako biste smanjili njihove ukupne troškove i pružili najbolje korisničko iskustvo.

Ključni elementi bankarstva za pravna lica

e-Docs
Podržava različite bankarske usluge kao što su depoziti, krediti, ulaganje u hartije od vrednosti…
CommunicationHub
Korisnička komunikacijska multiplatforma koja omogućava slanje individualnih i ciljanih poruka.

Slične usluge

Programska oprema – SaaS (Software as a Service)

S rešenjem za elektronsko bankarstvo po načelu SaaS (Software as a Service) nije potrebno instalirati i održavati vlastite informacione sisteme. Tako banke mogu brzo i efikasno uspostaviti nova digitalna rešenja bez velikih ulaganja koja obično prate takve projekte.

VIŠE

Obrazovanje

Kao deo sveobuhvatne ponude nudimo i edukaciju i obuku administratora banaka i operativnog osoblja i savetujemo uvođenje modernih digitalnih rešenja. Na temelju rezultata analiza tržišta, takođe podržavamo i uvodimo usluge trećih ponuđača, i savetujemo kako poboljšati korisničko iskustvo.

VIŠE

Podrška korisnicima

Pored pomoći koju nudimo u vezi web i mobilnog bankarstva, i drugim Halcomovim rešenjima, dostupni smo i da odgovorimo na sva pitanja kao i za pomoć u slučaju mogućih komplikacija. Nudimo podršku krajnjim korisnicima i bankarskim administratorima sa kojima radimo.

VIŠE

 

EFIKASNO Digitalizacija bankarskog poslovanja smanjuje operativne troškove.
SIGURNO Sistem za sprečavanje zloupotreba AntiFraud i dvofaktorska autentifikacija sa upotrebom kvalifikovanih elektronskih sertifikata.
MODULARNO Jednostavan razvoj novih servisa i kanala.
USKLAĐENO Usklađenost sa Zakonom o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 94/2017 i 52/2021) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti koji je stupio na („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)

 

KONTAKTIRAJTE NAS

Da li imate dodatnih pitanja o Halcomu, našim rešenjima i ponudama ili želite zakazati sastanak? Ispunite obrazac, ukratko opišite svoje želje i mi ćemo vas uskoro kontaktirati s dodatnim informacijama ili predlogom sastanka.