CENOVNICI
1

CENOVNIK USLUGA HALCOM CA ZA FIZIČKA I PRAVNA LICA

2

CENOVNIK USLUGA TEHNIČKE PODRŠKE ZA HAL E-BANK CORPORATE

3

CENOVNIK USLUGA TEHNIČKE PODRŠKE ZA HAL E-BANK CORPORATE
od 1.1.2023.

4

CENOVNIK USLUGA ZA AUTOMATIZACIJU POSLOVANJA – HAL E-BANK B2B