LISTA OPOZVANIH SERTIFIKATA
HALCOM ROOT CERTIFICATE AUTHORITY
PREUZMI
HALCOM ROOT CA
PREUZMI
HALCOM BG CA PL e-signature
PREUZMI
HALCOM BG CA FL e-signature
PREUZMI

Lista opozvanih sertifikata, izdatih pre 1.7.2019.

        HALCOM BG CA PL PREUZMI
        HALCOM BG CA FL PREUZMI
        HALCOM BG CA PL 3 PREUZMI
        HALCOM BG CA FL 3 PREUZMI