PITANJA? ODGOVORI.

Halcom je vodeći evropski pružalac visokotehnoloških rešenja za finansijske institucije i kompanije. Danas je sa svojim naprednim rešenjima prisutan u dve centralne banke i klirinške kuće, u više od 60 komercijalnih banaka i 150 000 preduzeća u 8 zemalja u Evropi, Bliskom Istoku i Africi. U isto vreme, sa više od 400.000 izdatih digitalnih sertifikata, jedan je od najvećih ponuđača digitalnih potpisa.

Rado ćemo vam odgovoriti na sva vaša pitanja uključujući i pitanja novinara.

Grafički elementi

Novosti iz Halcoma