Prije instaliranja novije verzije softvera Nexus Personal, morate deinstalirati postojeću verziju softvera.

 

Upute za uklanjanje softvera: Control Panel> Programs and Features> pronađite Nexus Personal> desnim klikom i deinstalirajte (Uninstall)

 

Nadogradnja softvera Nexus Personal

Nakon uspješne instalacije Nexus Presonal softvera, potrebno je ponovno pokretanje sistema.

Ako imate problema sa instaliranjem Nexus Personal-a, kliknite ovdje.

Softver Nexus Personal dizajniran je za upotrebu kvalifikovanih digitalnih potvrda (KDP) pohranjenih na sigurnom mediju – pametnoj kartici / USB ključu. Korisniku omogućuje korištenje različitih funkcija sigurnog medija i kvalifikovanih digitalnih potvrda, poput promjene ličnog identifikacijskog broja (PIN koda), otključavanja medija, digitalnog potpisivanja, šifriranja i dešifriranja podataka.