NARUDŽBENICA
1IZBOR
Možete naručiti kvalifikovanu digitalnu potvrdu za fizičko ili pravno lice.
 • PRAVNO LICE
 • FIZIČKO LICE
2PODACI O FIRMI
Kako bi uspješno naručili digitalnu potvrdu potrebno je popuniti sva polja.
3OVLAŠTENE OSOBE
Kako bi uspješno naručili digitalnu potvrdu potrebno je popuniti sva polja.

Upoznat sam s uslovima korištenja web stranice Halcom d.d. koji su objavljeni u Pravilima o zaštiti podataka. Ne pohranjujemo podatke koje unesete u online obrazac.

PIN (osebno geslo) za uporabo pametne kartice ali ključa USB vam bomo posredovali na navedeni osebni elektronski naslov. Preverite pravilnost zgoraj vpisanega osebnega elektronskega naslova.

Označite na kojem mediju želite digitalnu potvrdu:
4PREUZIMANJE DATOTEKA
UPOZORENJE! Odabirom na dugme "PREUZMITE SVE DATOTEKE" preuzeti ćete 2 datoteke koje odštampate, potpišete i predate prijavnoj službi.
5PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE I LIČNA IDENTIFIKACIJA
Pravni zastupnik pravnog lica printanu i potpisanu dokumentaciju:
 • Generalna narudžbenica
 • Zahtjev za dobijanje kvalifikovane digitalne potvrde
 • Pošto Halcom CA u certifikate dodaje identifikatore pravnih lica (ID/JIB ili PDV broj) i fizičkih lica (JMBG, broj pasoša…) uz dokumentaciju takođe treba da se priloži:
  • Izvod iz sudskog registra pravnih lica, koji nije stariji od 60 dana,
  • Kopiju ličnog dokumenta kojeg ste naveli na Zahtjevu

 

dostavlja na našu adresu:

2TIP KORISNIKA
Odaberite da li ste postojeći ili novi korisnik Halcomovih kvalifikovanih digitalnih potvrda.
 • POSTOJEĆI KORISNIK
 • NOVI KORISNIK
3UBACITE KVALIFIKOVANU DIGITALNU POTVRDU
Da biste se prijavili, morate ubaciti važeću kvalikovanu digitalnu potvrdu koju je izdao Halcom CA.
4UBACITE KVALIFIKOVANU DIGITALNU POTVRDU
Ispunite elektronsku narudžbenicu. VAŽNO: Trenutno programska oprema radi na operacijskim sistemima Microsoft Windows 8.1. ili noviji, nažalost ne na macOS-u (Apple).
5PRIJEM
Nakon primanja zahtjeva, izjave o zaštiti ličnih podataka i plaćanja predračuna, Halcom CA šalje vlasniku:

Za naprednu potvrdu u dvije odvojene pošiljke:

 • pametnu karticu / USB ključ i;
 • lične lozinke (PIN i PUK).

Za standardnu potvrdu:

 • lozinku za preuzimanje digitalne potvrde.
3NARUDŽBA
Ispunite elektronsku narudžbenicu. VAŽNO: Trenutno programska oprema radi na operacijskim sistemima Microsoft Windows 8.1. ili noviji, nažalost ne na macOS-u (Apple).
4PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE I LIČNA IDENTIFIKACIJA
Popunjenu i potpisanu dokumentaciju (zahtjev i i saglasnost za obradu ličnih podataka) koje vam stižu e-poštom, mogu se podnijeti lično na:
5PRIJEM
Nakon primanja zahtjeva, izjave o zaštiti ličnih podataka i plaćanja predračuna, Halcom CA šalje vlasniku:

Za naprednu potvrdu u dvije odvojene pošiljke:

 • pametnu karticu / USB ključ i;
 • lične lozinke (PIN i PUK)

Za standardnu potvrdu:

 • lozinku za preuzimanje digitalne potvrde.