NARUDŽBENICA
1IZBOR
Možete naručiti kvalifikovanu digitalnu potvrdu za fizičko ili pravno lice.
 • PRAVNO LICE
 • FIZIČKO LICE
2PODACI O FIRMI
Kako bi uspješno naručili digitalnu potvrdu potrebno je popuniti sva polja.
3OVLAŠTENE OSOBE
Kako bi uspješno naručili digitalnu potvrdu potrebno je popuniti sva polja.

Upoznat sam s uslovima korištenja web stranice Halcom d.d. koji su objavljeni u Pravilima o zaštiti podataka. Ne pohranjujemo podatke koje unesete u online obrazac.

Označite na kojem mediju želite digitalnu potvrdu:
4PREUZIMANJE DATOTEKA
UPOZORENJE! Odabirom na dugme "PREUZMITE SVE DATOTEKE" preuzeti ćete 2 datoteke koje odštampate, potpišete i predate prijavnoj službi.
5PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE I LIČNA IDENTIFIKACIJA
Pravni zastupnik pravnog lica printanu i potpisanu dokumentaciju:
 • Generalna narudžbenica
 • Zahtjev za dobijanje kvalifikovane digitalne potvrde
 • Pošto Halcom CA u certifikate dodaje identifikatore pravnih lica (ID/JIB ili PDV broj) i fizičkih lica (JMBG, broj pasoša…) uz dokumentaciju takođe treba da se priloži:
  • Izvod iz sudskog registra pravnih lica, koji nije stariji od 60 dana,
  • Kopiju ličnog dokumenta kojeg ste naveli na Zahtjevu

 

dostavlja na našu adresu:

2TIP KORISNIKA
Odaberite da li ste postojeći ili novi korisnik Halcomovih kvalifikovanih digitalnih potvrda.
 • POSTOJEĆI KORISNIK
 • NOVI KORISNIK
3UBACITE KVALIFIKOVANU DIGITALNU POTVRDU
Da biste se prijavili, morate ubaciti važeću kvalikovanu digitalnu potvrdu koju je izdao Halcom CA.
4UBACITE KVALIFIKOVANU DIGITALNU POTVRDU
Ispunite elektronsku narudžbenicu. VAŽNO: Trenutno programska oprema radi na operacijskim sistemima Microsoft Windows 8.1. ili noviji, nažalost ne na macOS-u (Apple).
5PRIJEM
Nakon primanja zahtjeva, izjave o zaštiti ličnih podataka i plaćanja predračuna, Halcom CA šalje vlasniku:

Za naprednu potvrdu u dvije odvojene pošiljke:

 • pametnu karticu / USB ključ i;
 • lične lozinke (PIN i PUK).

Za standardnu potvrdu:

 • lozinku za preuzimanje digitalne potvrde.
3NARUDŽBA
Ispunite elektronsku narudžbenicu. VAŽNO: Trenutno programska oprema radi na operacijskim sistemima Microsoft Windows 8.1. ili noviji, nažalost ne na macOS-u (Apple).
4PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE I LIČNA IDENTIFIKACIJA
Popunjenu i potpisanu dokumentaciju (zahtjev i i saglasnost za obradu ličnih podataka) koje vam stižu e-poštom, mogu se podnijeti lično na:
5PRIJEM
Nakon primanja zahtjeva, izjave o zaštiti ličnih podataka i plaćanja predračuna, Halcom CA šalje vlasniku:

Za naprednu potvrdu u dvije odvojene pošiljke:

 • pametnu karticu / USB ključ i;
 • lične lozinke (PIN i PUK)

Za standardnu potvrdu:

 • lozinku za preuzimanje digitalne potvrde.