Digitalna potvrda
JEDNA ZA SVE

Sa nekvalifikovanom digitalnom potvrdom možete poslovati sa 15 banaka u BiH – listu banaka koje posluju sa Halcomom možete pogledati OVDJE. Zahtjev za nekvalifikovanu digitalnu potvrdu možete podnijeti isključivo kod voditelja vašeg računa, u banci u kojoj imate otvoren račun. 

Ukoliko vam nekvalifikovana digitalna potvrda ističe, možete je obnoviti OVDJE.

Ako želite još više mogućnosti, predlažemo da podnesete narudžbu za kvalifikovanu digitalnu potvrdu sa kojom bi ste uz  korištenje elektronskog bankarstva mogli potpisivati dokumentaciju, kao i u skoroj budućnosti pristupati do određenih državnih portala.

SIGURNOST

U skladu s eIDAS regulativom, osiguravamo visoku razinu zaštite hardvera i softvera za izdavanje kvalifikovanih digitalnih potvrda. Sve sigurnosne mjere planiraju se i provode u skladu s ISO / IEC 27001: 2013 standardom, s FIPS 140-2 razine 3 ili Common Criteria EAL4+ i ETSI tehničkim zahtjevima.

Podržane banke