OPŠTE UREDBE I USLOVI
1

OPŠTI USLOVI U VEZI INFORMACIONIH RJEŠENJA I INFORMACIONIH USLUGA

Opšti uslovi preduzeća Halcom d.o.o. u vezi informacionih rješenja i informacionih usluga definiraju prava i obaveze izvođača ili dobavljača Halcom d.o.o. i kupaca ili pretplatnika u vezi s informacionim rješenjima za elektronsko bankarstvo i informacionim uslugama za instalaciju, održavanje i podršku tih rješenja.

2

OPŠTI USLOVI ZA OSIGURAVANJE USKLAĐENOSTI U VEZI INFORMACIONIH RJEŠENJA I USLUGA

Opšti uslovi preduzeća Halcom d.o.o. Definišu uslove partnerstva i prava i obaveze izvođača, dobavljača ili drugog partnera i naručitelja Halcom d.o.o. u vezi sa zaštitom podataka, usklađenosti procesa i rješenja i drugim područjima usklađenost