Slovenija

Halcom, d.d.
Dunajska cesta 123
1000 Ljubljana
Slovenija

Podrška
 + 386 1 200 33 69

Sekretarijat
 + 386 1 200 33 40

Srbija

Halcom a.d.
Beogradska 39
11000 Beograd
Srbija

Podrška

+ 381 11 330 65 00

Sekretarijat
 + 381 11 330 65 02

Bosna i Hercegovina

Halcom d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Podrška
 + 387 33 263 064

Sekretarijat
 + 387 33 263 063