OPOZIV

Opoziv kvalifikovane digitalne potvrde

Opoziv kvalifikovane digitalne potvrde obavezan je ako ste promijenili ključne podatke (ime, prezime, poreski broj korisnika ili pravnog lica, zaposlenje …), ako utvrdite ili sumnjate da je došlo do zloupotrebe, u slučaju zamjene kvalifikovane digitalne potvrde jer ste izgubili pametnu karticu / USB ključ ili zaboravili lozinku …

Kvalifikovana digitalna potvrda može se opozvati i na zahtjev nadležnog suda, suda za prekršaje ili upravnog tijela.

Kako mogu podnijeti zahtjev za opoziv?

Popunjen i potpisan zahtjev za opoziv kvalifikovane digitalne potvrde možete predati na više načina, i to:

 

POŠTA

Halcom d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo

LIČNO

Od 8.00 do 16.00 u sjedištu firme Halcom d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo

Kada će kvalifikovana digitalna potvrda biti opozvana?

Kvalifikovana digitalna potvrda će biti opozvana najkasnije u roku od 4 sata, u slučaju da podnesete odgovarajući zahtjev za opoziv. Otkazivanje će se samo u izuzetno nepredvidivim okolnostima izvršiti najkasnije 8 sati nakon prijema odgovarajućeg zahtjeva za opoziv. Za to vrijeme ćemo kvalifikovanu digitalnu povrdu u imeniku označiti kao opozvanu i dodati je u registar opozvanih kvalifikovanih digitalnih potvrda.

Registar opozvanih kvalifikovanih digitalnih potvrda - CRL

Registar opozvanih potvrda javno se objavljuje na ldap: //ldap.halcom.si/ prema LDAP protokolu i na http://domina.halcom.si/crls prema HTTP protokolu. Provjera statusa kvalifikovanih digitalnih potvrda u tijeku dostupna je na http://ocsp.halcom.si.