Ime preduzeća:

Halcom d.o.o. Sarajevo.

Adresa: Fra Anđela Zvizdovića 1,
71000 Sarajevo, BiH
Matični broj: 4200162300001
Poreski broj: 200162300001
Registracioni organ: Kantonalni Sud Sarajevo
Broj upisa u registar: 65-01-0698-08
Datum upisa u pravni registar: 08.03.2011
Osnovni kapital: 211.294,00 BAM
Pravni oblik organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Zastupnik: Amela Muftić, direktor
Vlasnička struktura: 100% u vlasništvu Halcom d.d. Ljubljana