PITANJA? ODGOVORI.

Halcom je vodeći evropski pružaoc visokotehnoloških rješenja za financijske institucije i kompanije. Danas je sa svojim naprednim rješenjima prisutan u dvije centralne banke i klirinške kuće, u više od 60 komercijalnih banaka i 150 000 preduzeća u 8 zemalja u Europi, Bliskom Istoku i Africi. U isto vrijeme, s izdanih više od 400.000 digitalnih potvrda, jedan je od najvećih ponuđača digitalnih potpisa.

Rado ćemo vam odgovoriti na sva vaša pitanja uključujući I pitanja novinara.

Grafički elementi

Novosti iz Halcoma