Povećaj veličinu slova Smanji veličinu slova
Promijeni kontrast

Narudžba – Pravna lica

Generalna narudžbenica

Zahtjev za dobijanje kvalifikovane digitalne potvrde za ovlašćenu osobu

Predaja dokumentacije

Nakon podnošenja važečog identifikacijskog dokumenta, pravni zastupnik kompanije lično dostavlja dokumentaciju u sjedištu Halcoma d.o.o. ili ovjeri svoj potpis (kod javnog bilježnika ili na upravnoj jedinici) na generalnoj narudžbenici, a zatim dokumentaciju pošalje poštom na adresu Halcom d.o.o., Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo.

Prijem

Na osnovu primljene dokumentacije, Halcom CA izdaje predračun. Nakon plaćanja predračuna, vlasnici primaju u dvije odvojene pošiljke:

  • Ispis digitalne potvrde i pametnu karticu/USB ključ
  • Lične kodove/lozinke (PIN i PUK kodovi)

Narudžba – Fizička lica

Narudžba čitača

Naročilo strežniškega potrdila

Opoziv digitalne potvrde – Pravna lica

Opoziv digitalne potvrde – Fizička lica

Politike i dokumenti