Povećaj veličinu slova Smanji veličinu slova
Promijeni kontrast

Halcom CA izdaje digitalne potvrde na sigurnim medijima i koristi najnaprednije i sigurne tehnologije za generiranje kriptografskih ključeva. Stoga je upotreba svih verzija digitalnih potvrda koje izdaje Halcom CA potpuno sigurna za korisnika.

Nivo sigurnosti digitalnog poslovanja u velikoj mjeri ovisi o pažljivom i opreznom rukovanju i mediju na kojem vlasnik digitalne potvrde zadržava svoj privatni ključ.

Sigurnosna uputstva za korisnike pametne kartice/USB ključa JEDNA ZA SVE

Nivo sigurnosti digitalnog poslovanja u velikoj mjeri ovisi o pažljivom i opreznom rukovanju i mediju na kojem vlasnik digitalne potvrde zadržava svoj privatni ključ.

1. Karticu/USB ključ sa kvalifikovanom digitalnom potvrdom držite u čitaču ili na računaru samo kad zapravo koristite program za koji je potrebna digitalna potvrda.
2. Prije upotrebe, uvijek provjerite je li to zaista originalan program ili web stranica za elektronsko bankarstvo. Ne koristite pametnu karticu / USB ključ i ne unesite lozinke ili PIN-ove na stranice u koje ne vjerujete.
3. Nakon upotrebe odmah zatvorite program ili browser, izvadite USB karticu / ključ iz računara i čuvajte ga na sigurnom mjestu.
4. Isključite računar na kojem koristite pametnu karticu / USB ključ sa digitalnom potvrdom kada ga ne koristite (van radnog vremena, u vrijeme odmora…).
5. Čuvajte PIN kod vaše kartice / USB ključa sa kvalifikovanom digitalnom potvrdom jednako pažljivo koliko čuvate PIN kod svoje bankovne kartice. Nikada je nikome ne posuđujte.
6. Ne čuvajte zajedno karticu / USB ključ i PIN
7. Redovno mijenjajte PIN kod kartice / USB ključa.

Pored ovih bitnih sigurnosnih navika, savjetujemo vam da slijedite sljedeće sigurnosne preporuke za korisnike kvalifikovane digitalne potvrde:

Koristite duge i složene lozinke koje je teško pogoditi (lozinke bi trebale biti dužine najmanje 8 i do 15 znakova; velika i mala slova, brojevi, interpunkcijski znakovi i razmaci). Nikada ne koristite iste lozinke za e-banku i e-poštu. Takođe, nikad ne koristite lozinku za e-bankarstvo ili e-poštu istovremeno za manje sigurne web lokacije (web mreže, druge web stranice).

Ozbiljni ponuđaći e-usluga (banke, veliki trgovci, vladine agencije) obično ne koriste e-poštu za distribuciju softvera, zahtjeva za promjenu lozinke … Takve se obavijesti uvijek šalju korisnicima unutar e-bankarstva ili drugih aplikacija. Ako primite takvu e-poštu, uvijek je smatrajte krivotvorenom kao mjeru predostrožnosti.

Slijedite upute proizvođača (Apple, Google, Microsoft) kako biste osigurali da vaši računari imaju (i) najnovije sigurnosne ispravke, (ii) odgovarajuće antivirusne programe i (iii) firewall.

Ne otvarajte e-poštu ili priloge s neuobičajenim sadržajem, čak i ako to dolazi na prvi pogled iz poznatog izvora.

Ne instalirajte softver iz neprovjerenih izvora. Izbjegavajte da kliknete ili potvrdite („U redu“, „Dozvoli“, „Prihvatim“, „Slažem se“, „Dopuštam“) u banerima i prozorima. Budite oprezni sa besplatnim ponudama.

Budite vrlo oprezni kada koristite prenosne medije (USB ključeve).

Obavijestite Halcom CA što je prije moguće o gubitku, neispravnosti u radu, zloupotrebi ili krađi računara ili kvalifikovane digitalne potvrde. Takođe, prijavite sumnju zloupotrebe ili krađu policijskim službama.