Povećaj veličinu slova Smanji veličinu slova
Promijeni kontrast

Elektronska obrada računa može uštedjeti između 60-80% troškova u odnosu na tradicionalno rukovanje fakturama na papiru.

E-faktura svima na isti način kao i plaćanja

Infrastruktura e-faktura uspostavljena je unutar tih već uspostavljenih elektronskih kanala, tako da dodatna ulaganja u izgradnju sistema nisu potrebna.

Postojeće korisničko iskustvo

Više od 60 posto bosanskohercegovačkih kompanija već upravlja svojim bankovnim računima putem elektronskih banaka, pa je poznavanje elektronskih kanala plaćanja na vrlo visokom nivou. Zbog toga nije potrebna dodatna obuka zaposlenih u kompaniji.

Nema više ručnog ukucavanja u informacioni sistem

Primatelji podataka e-faktura ne moraju ručno ukucavati podatke u svoj informacioni sistem. Za većinu primatelja sa modernim informacionim sistemom (npr. SAP, Navision, Pantheon, itd.), ovo je već povezano sa elektronskom bankom, pa je uvoz podataka sa e-fakture u informacioni sistem jednostavan.

Izdavanje e-fakture u e-banci

Korisnici sa manjim brojem faktura imaju mogućnost ručnog unosa e-faktura u Hal E-Bank, koja djeluje na isti način kao i unošenje naloga za plaćanje.

Ulazno mjesto za slanje faktura u javni sektor

Javni sektor je daleko najveći poslovni partner privrede u zemlji, zato je Hal E-Bank idealan kanal za slanje elektronskih faktura u javni sektor.